BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

http://dept.utc2.edu.vn/bomoncntt


[Thông báo] Kế hoạch thực hiện học phần DATN đợt giao tháng 3/2019

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2018-2019 và danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp của Phòng Đào tạo, Bộ môn CNTT thông báo kế hoạch và nội dung thực hiện học phần “Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10)” cụ thể như sau:
THÔNG BÁO
V/v Kế hoạch thực hiện học phần đồ án tốt nghiệp đợt giao tháng 03/2019
 
Kính gửi:  Sinh viên ngành Công nghệ thông tin các lớp đã kết thúc khóa học hệ chính quy nhưng chưa hết thời gian đào tạo tối đa.

Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2018-2019 và danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp của Phòng Đào tạo, Bộ môn CNTT thông báo kế hoạch và nội dung thực hiện học phần “Đồ án tốt nghiệp (CNT04.10)” cụ thể như sau:
TT Họ và tên Thời gian Ghi chú
1 Phân công hướng dẫn tốt nghiệp 04 – 08/3/2019 - Sinh viên có thể liên hệ với giảng viên mình dự kiến đăng ký làm GVHD trước.
 - GV nhận hướng dẫn sinh viên nào cần báo lại với BM để xem xét sắp xếp cho phù hợp
2 Công bố danh sách phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp 10/3/2019 Xem tại website
http://dept.utc2.edu.vn/bomoncntt/
3 Nộp bản đề cương, kế hoạch thực hiện đồ án tốt nghiệp Chậm nhất
22/03/2019
- Sinh viên nhận nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp, nộp đề cương cho GVHD
-  GVHD tập hợp đề cương, tên đề tài tốt nghiệp nộp cho Bộ môn (Cô Dung) chậm nhất ngày 25/03
4 Sinh viên làm đồ án dưới sự hướng dẫn của GV 11/03 - 08/6/2019 - Lưu ý GVHD có theo dõi và chấm điểm chuyên cần đối với sinh viên làm đồ án
5 Nộp báo cáo đồ án 09 - 11/6/2019 - GVHD phải ký xác nhận đồng ý cho sinh viên bảo vệ đồ án
6 Đọc duyệt đồ án 13 - 17/6/2019 - Sinh viên làm việc trực tiếp với GV đọc duyệt
7 Bảo vệ đồ án (Dự kiến) Chậm nhất
21/6/2019
- Thứ tự bảo vệ, ngày bảo vệ đồ án sẽ có thông báo riêng
Đề nghị giảng viên, sinh viên căn cứ các mốc thời gian này thực hiện./.
 
[DỰ KIẾN] DANH SÁCH PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP
(Đợt giao đề tài tháng 3/2019)
STT Họ và tên Lớp GV Hướng dẫn
1 Trần Tín Công nghệ phần mềm K56 Trần Phong Nhã
2 Nguyễn Xuân Lập Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Quốc Tuấn + Trần Thị Dung
3 Hoàng Văn Sơn Công nghệ phần mềm K56 Vũ Minh Sang
4 Tào Viết Hà Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Quốc Tuấn + Trần Thị Dung
5 Nguyễn Thành Trọng Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Lê Minh
6 Hoàng Trí Thành Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Văn Dũ
7 Phan Thanh Hòa Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Lê Minh
8 Đỗ Quang Nhẫn Công nghệ phần mềm K56 Vũ Minh Sang
9 Nguyễn Đức Lưu Công nghệ thông tin K55 Nguyễn Xuân Sâm
10 Trần Tấn Dinh Công nghệ thông tin K55 Nguyễn Lê Minh
11 Nguyễn Văn Hiếu Công nghệ thông tin K55 Nguyễn Lê Minh
12 Phạm Tuân Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Xuân Sâm
13 Trương Anh Hào Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Quốc Tuấn + Trần Thị Dung
14 Nguyễn Quốc Đại Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Xuân Sâm
15 Phạm Thanh Tuấn Công nghệ phần mềm K56 Trần Phong Nhã
16 Bùi Thị Mỹ Duyên Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Lê Minh
17 Phạm Ngọc Thông Công nghệ thông tin K55 Nguyễn Lê Minh
18 Vũ Trọng Lượng Công nghệ thông tin K55 Nguyễn Lê Minh
19 Phạm Duy Tân Công nghệ thông tin K55 Nguyễn Lê Minh
20 Bùi Xuân Thiết Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Quốc Tuấn + Trần Thị Dung
21 Đặng Thanh Tuấn Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Văn Dũ
22 Nguyễn Dương Anh Khoa Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Đình Hiển
23 Thái Tiến Đạt Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Lê Minh
24 Nguyễn Thanh Toàn Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Lê Minh
25 Trương Quốc Nam Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Quốc Tuấn + Trần Thị Dung
26 Đinh Quang Huy Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Quốc Tuấn + Trần Thị Dung
27 Dương Hoàng Minh Công nghệ phần mềm K56 Trần Phong Nhã
28 Lý Thị Thu Thủy Công nghệ phần mềm K56 Trần Phong Nhã
29 Võ Phúc Nhân Công nghệ phần mềm K56 Trần Phong Nhã
30 Nguyễn Văn Toàn Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Đình Hiển
31 Trần Minh Hiển Công nghệ thông tin K54 Trần Phong Nhã
32 Nguyễn Hữu Nhân Công nghệ phần mềm K56 Trần Phong Nhã
33 Cao Thành Lợi Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Lê Minh
34 Phạm Hồng Tuấn Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Đình Hiển
35 Nguyễn Văn Thịnh Công nghệ thông tin K54 Trần Phong Nhã
36 Ngô Văn Đô Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Quốc Tuấn + Trần Thị Dung
37 Lâm Chương Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Quốc Tuấn + Trần Thị Dung
38 Lê Trúc Giàu Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Lê Minh
39 Phạm Duy Long Công nghệ phần mềm K56 Nguyễn Quốc Tuấn + Trần Thị Dung
40 Phạm Duy Hoàng Công nghệ thông tin K54 Trần Phong Nhã
41 Bùi Thanh Phương Công nghệ thông tin K54 Trần Phong Nhã
42 Trần Công Nhật Quang Công nghệ thông tin K54 Trần Phong Nhã
43 Hồ Minh Thành Công nghệ thông tin K54 Trần Phong Nhã

THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
1. Trần Phong Nhã   (12) tpnha@utc2.edu.vn 0906.761.014
2. Nguyễn Lê Minh  (12) nlminh@utc2.edu.vn 0931.385.579
3. Nguyễn Quốc Tuấn & Trần Thị Dung   (9) ttdung@utc2.edu.vn 0339.773.242
4. Nguyễn Xuân Sâm (3) samnx@ptithcm.edu.vn 0969.938.284
5. Vũ Minh Sang (2) sangvm@uit.edu.vn 0909.459.126
6. Nguyễn Đình Hiển (3) hiennd@uit.edu.vn 0918.735.299
7. Nguyễn Văn Dũ (2)
nvdu@hcmuaf.edu.vn 0931.741.860
 
TRƯỞNG BỘ MÔN CNTT

Tác giả bài viết: GC

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây