Kế hoạch 15-KH/ĐTN-BTC ngày 18/11/2019 về việc tổ chức lớp báo cáo chuyên đề "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ánh sáng của đạo đức, trí tuệ và niềm tin"

 •   18/11/2019 06:58:00 AM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020). Nhằm giáo dục và bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng đoàn trường vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức; là hạt nhân, là cánh tay phải của Đảng; trong sáng, đoàn kết, vững mạnh.

Kế hoạch 43-KH/ĐTN-BTC ngày 20/4/2019 về việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2019 - 2020

 •   23/04/2019 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 43-KH/ĐTN-BTC ngày 20/4/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Trường về việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2019 - 2020

Hướng dẫn 03-HD/ĐTN-BTC về thề thức văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 •   04/11/2019 12:23:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/TĐTN-VP ngày 12/02/2014 của Văn phòng Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp Hành Đoàn Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

Thông báo 11-TB/ĐTN-BTC ngày 28/10/2019 về việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2019 - 2020

 •   28/10/2019 12:26:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 11-TB/ĐTN-BTC ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Trường; Hướng dẫn số 02/HD/ĐTN-BTC ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Trường

Thông báo 10-TB/ĐTN-BTC ngày 24/10/2019 về việc tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2020

 •   25/10/2019 05:03:00 AM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 10-TB/ĐTN-BTC ngày 24/10/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Trường

Danh sách Đoàn viên UTC2

 •   21/10/2019 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Danh sách thống kê dựa vào số sổ đoàn hiện có tại Văn phòng Đoàn Trường

Thông báo 07-TB/ĐTN-BTC về việc bầu Ban Chấp hành chi đoàn lâm thời khóa 60 năm học 2019 - 2020

 •   21/10/2019 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
- Căn cứ Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX.- Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2022 của Ban Chấp hành Đoàn trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh.- Nay Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc bầu Ban chấp hành chi đoàn lâm thời khóa 60 năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:

Thông báo 06-TB/ĐTN-BTC về việc thu Đoàn phí năm học 2019 - 2020

 •   21/10/2019 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 197
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị quyết số 07-NQ/TWĐTN ngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;Căn cứ Thông báo 567/TB-ĐTN ngày 07/12/2010 của Ban Thường vụ Thành đoàn TP. HCM về việc thay đổi mức đóng đoàn phí;Ban thường vụ Đoàn trường gửi thông báo hướng dẫn tới các cơ sở Đoàn về việc thu Đoàn phí của Đoàn viên tại trường như sau:

Thông báo 04-TB/ĐTN-BTC ngày 18/10/2019 về việc nộp sổ Đoàn đối với sinh viên khóa 60

 •   21/10/2019 03:54:00 AM
 •   Đã xem: 218
 •   Phản hồi: 0
Nhằm thực hiện đúng điều lệ Đoàn về công tác quản lý Đoàn viên, Ban Thường vụ Đoàn Trường thông báo về việc nộp sổ Đoàn đối với Tân sinh viên K60, cụ thể như sau:

Thông báo 05-TB/ĐTN-BTC ngày 18/10/2019 về việc đăng ký và trả kết quả rút sổ đoàn cho đoàn viên UTC2

 •   20/10/2019 09:47:00 PM
 •   Đã xem: 638
 •   Phản hồi: 0
Đối với Đoàn viên khóa 56 trở về trước (trừ những chi đoàn có thời gian đào tạo trên 4 năm), từ ngày 18 - 30/11/2019 phải đến Văn phòng Đoàn hoàn tất thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn. Sau thời hạn trên, Đoàn trường sẽ không giải quyết bất kỳ yêu cầu nào về việc chuyển hồ sơ Đoàn, xác nhận công tác Đoàn của Đoàn viên.

KẾ HOẠCH PHÂN BỔ ĐẠI BIỂU ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG LẦN IX NHIỆM KỲ 2019 - 2022

 •   08/08/2019 05:34:00 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo tổ chức tốt Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 - 2022 (sau đây gọi tắt là Đại hội Đoàn Trường lần IX), Ban Chấp hành Đoàn Trường xây dựng kế hoạch phân bổ đại biểu dự Đại hội Đoàn Trường lần IX nhiệm kỳ 2017 - 2022

QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỘI THI MÔ HÌNH CHUYÊN NGÀNH NĂM HỌC 2018 - 2019

 •   07/08/2019 10:11:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Số 02-QĐ/ĐTN-BTC ngày 8/8/2019 về việc cấp Giấy Chứng nhận cho các bạn tham gia Hội thi Mô hình chuyên ngành năm học 2018 - 2019

QUYẾT ĐỊNH CẤP GIẤY KHEN HỘI THI MÔ HÌNH CHUYÊN NGÀNH NĂM HỌC 2018 - 2019

 •   07/08/2019 09:59:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Số 01-QĐ/ĐTN-BTC ngày 8/8/2019 về việc tặng Giấy khen cho các bạn tham gia đạt giải trong Hội thi Mô hình chuyên ngành năm học 2018 - 2019
[THÔNG BÁO] Tuyển Cộng Tác viên Ban Tổ chức Đoàn Trường đợt 1 năm học 2018 - 2019

[THÔNG BÁO] Tuyển Cộng Tác viên Ban Tổ chức Đoàn Trường đợt 1 năm học 2018 - 2019

 •   20/08/2018 09:32:00 AM
 •   Đã xem: 852
 •   Phản hồi: 0
Ban Tổ chức Đoàn Trường một lần nữa mở rộng cánh cửa chào đón các nhân tố mới vào ngôi nhà chung này với chương trình Tuyển cộng tác viên đợt 1 năm học 2018 – 2019.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây