Thông báo 16-TB/ĐTN-BTC ngày 11/5/2020 về việc tổng kết chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2019 - 2020

 •   10/06/2020 02:39:00 AM
 •   Đã xem: 2667
 •   Phản hồi: 0
Kính gửi: Đoàn Cơ sở, chi đoàn, toàn thể đoàn viên đang sinh hoạt tại Trường
Infographic Học tập 6 Bài Lý luận Chính trị

Infographic Học tập 6 Bài Lý luận Chính trị

 •   26/05/2020 12:55:00 AM
 •   Đã xem: 215
 •   Phản hồi: 0
Ban Tổ chức Đoàn Trường gửi các đơn vị, đoàn viên, thanh niên Bộ sản phẩm infographic Học tập 6 Bài Lý luận Chính trị của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thông báo 20-TB/ĐTN-BTC ngày 25/5/2020 về việc thay đổi lịch học tập 6 bài lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên khóa 58 năm học 2019 - 2020

 •   25/05/2020 11:47:00 PM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Ban Tổ chức Đoàn Trường thông báo về việc thay đổi lịch học lớp 6 bài Lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên Khóa 58 cụ thể như sau:

Thông báo 19-TB/ĐTN-VP ngày 19/5/2020 về việc rút sổ Đoàn cho đoàn viên khóa 56

 •   19/05/2020 08:05:00 AM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0

Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Khóa XI

 •   05/05/2020 01:52:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn đã thông qua Điều lệ Đoàn vào ngày 13/12/2017, sau đó Ban Thường vụ Trung ương Đoàn đã ban hành Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn vào ngày 17/8/2018

Kế hoạch 15-KH/ĐTN-BTC ngày 18/11/2019 về việc tổ chức lớp báo cáo chuyên đề "Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ánh sáng của đạo đức, trí tuệ và niềm tin"

 •   18/11/2019 06:58:00 AM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020). Nhằm giáo dục và bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xây dựng đoàn trường vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức; là hạt nhân, là cánh tay phải của Đảng; trong sáng, đoàn kết, vững mạnh.

Kế hoạch 43-KH/ĐTN-BTC ngày 20/4/2019 về việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2019 - 2020

 •   23/04/2019 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 43-KH/ĐTN-BTC ngày 20/4/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Trường về việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2019 - 2020

Hướng dẫn 03-HD/ĐTN-BTC về thề thức văn bản Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 •   04/11/2019 12:23:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Hướng dẫn số 27-HD/TĐTN-VP ngày 12/02/2014 của Văn phòng Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chấp Hành Đoàn Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh

Thông báo 11-TB/ĐTN-BTC ngày 28/10/2019 về việc thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên năm học 2019 - 2020

 •   28/10/2019 12:26:00 AM
 •   Đã xem: 302
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 11-TB/ĐTN-BTC ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Trường; Hướng dẫn số 02/HD/ĐTN-BTC ngày 28/10/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Trường

Thông báo 10-TB/ĐTN-BTC ngày 24/10/2019 về việc tổ chức Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2020

 •   25/10/2019 05:03:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 10-TB/ĐTN-BTC ngày 24/10/2019 của Ban Thường vụ Đoàn Trường

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây