Cuộc thi ánh sáng thời đại

Chủ nhật - 22/04/2018 12:08
coverFB
coverFB

ĐIỀU LỆ

Hội thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

“Ánh sáng thời đại” lần thứ VIII - năm 2018

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số ... - KHLT/ĐTN-SGDĐT- ĐUK-ĐUĐHQG giữa

Thành Đoàn, Đại học Quốc gia, Đảng ủy khối ĐH-CĐ và

Sở Giáo dục - Đào tạo TP. Hồ Chí Minh)

_____

 

A. PHẦN THI CÁ NHÂN:

1. Phần thi cá nhân trực tuyến:

1.1 Đối tượng dự thi:

· Bảng A: Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

· Bảng B: Thí sinh là bạn đọc báo Tuổi trẻ.

1.2 Hình thức đăng ký:

- Thí sinh đăng ký và tham gia thi trực tuyến tại địa chỉ http://chuyentrang.tuoitre.vn/Anh-Sang-Thoi-Dai/.

- Đăng ký tạo tài khoản: Trong thời gian từ 08g00 ngày 16/4/2018 (thứ hai), thí sinh sẽ đăng ký, tạo tài khoản của cá nhân vào trang web của Hội thi. Tài khoản sẽ được xác nhận qua thư điện tử (email) của cá nhân. Lưu ý: các tài khoản cũ đã đăng ký vẫn được sử dụng.Yêu cầu các chủ tài khoản phải cập nhật thông tin mới nhất để thi đúng theo đối tượng.

- Phòng ôn thi: được mở từ 8g00 ngày 18/4/2018 đến hết 24g00 ngày 19/4/2018.

- Thời gian tổ chức thi: gồm 3 đợt:

  • Đợt 1 :

Đối với bảng A: Từ 09g00 ngày 21/4/2018 (Thứ bảy) đến 23g00 ngày 22/4/2018 (Chủ nhật)

Đối với bảng B: Từ 09g00 ngày 20/4/2018 (Thứ sáu) đến 23g00 ngày 22/4/2018 (Chủ nhật)

  • Đợt 2 :

Đối với bảng A: Từ 09g00 ngày 05/5/2018 (Thứ bảy) đến 23g00 ngày 06/5/2018 (Chủ nhật)

Đối với bảng B: Từ 09g00 ngày 04/5/2018 (Thứ sáu) đến 23g00 ngày 06/5/2018 (Chủ nhật)

  • Đợt 3 :

Đối với bảng A: Từ 09g00 ngày 12/5/2018 (Thứ bảy) đến 23g00 ngày 13/5/2018 (Chủ nhật)

Đối với bảng B: Từ 09g00 ngày 11/5/2018 (Thứ sáu) đến 23g00 ngày 13/5/2018 (Chủ nhật)

  • Vòng chung kết :

Đối với bảng A: thi tập trung từ 14g00 đến 17g00 ngày 20/5/2018 (Chủ nhật)

Đối với bảng B: thi trực tuyến từ 17g00 đến 22g00 ngày 20/5/2018 (Chủ nhật)

1.3 Nội dung thi:

Liên quan đến việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh, các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần X, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI, nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần X; Nghị quyết 54 của Quốc Hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh; những vấn đề liên quan đến lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa của Việt Nam và của Thành phố Hồ Chí Minh; việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tế liên quan đến vấn đề giáo dục đào tạo, những kiến thức hiểu biết xã hội.

1.4 Hình thức dự thi:

* Vòng loại:

Thí sinh tham gia thi trực tuyến trên trang thi trắc nghiệm của Báo Tuổi trẻ Online trong 03 đợt thi. Mỗi đợt thi được thi 03 lần.

Mỗi đợt thi có 03 phần thi lựa chọn và 01 phần thi bắt buộc: các thí sinh lựa chọn 03 trong 04 phần thi để tham gia dự thi (cụ thể gồm các phần sau: trắc nghiệm, đoán từ, giải ô chữ và kết nối dữ kiện) và bắt buộc tham gia phần thi “Đoàn trong tôi”. Tổng thời gian thi là 12 phút.

+ Trắc nghiệm: thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu trả lời đúng được 2 điểm, trả lời sai không có điểm, thí sinh không trả lời được câu nào có thể bỏ qua để trả lời câu tiếp theo nhưng không được quay lại. Thời gian phần thi này là 03 phút. Tổng điểm tối đa phần thi này là 20 điểm.

+ Đoán từ: Mỗi lần thi xuất hiện lần lượt 10 câu hỏi, đáp án mỗi câu hỏi sẽ được gợi ý số lượng chữ cái và một số chữ cái ngẫu nhiên. Thí sinh điền đáp án vào các chữ cái bị khuyết (không gõ dấu). Mỗi câu hỏi có 18 giây để đoán từ. Mỗi lần điền đúng đầy đủ các chỗ khuyết, thí sinh sẽ được 02 điểm. Thời gian phần thi này là 03 phút. Tổng điểm tối đa phần thi này là 20 điểm.

+ Giải ô chữ: 1 ô chữ gồm 10 câu hỏi được sắp xếp ngẫu nhiên theo hàng ngang, hàng dọc. Mỗi ô chữ giải đúng sẽ đạt 2 điểm. Thời gian phần thi này là 03 phút. Tổng điểm tối đa phần thi này là 20 điểm.

+ Kết nối dữ kiện: lựa chọn những dữ kiện lịch sử, khái niệm, nội dung phù hợp, có hai cột thông tin, mỗi cột có 10 dữ kiện. Thí sinh chọn các cặp thông tin phù hợp giữa hai cột. Mỗi cặp chọn đúng được 2 điểm. Thời gian thi 03 phút. Tổng điểm tối đa phần thi này là 20 điểm.

+ Đoàn trong tôi: có tất cả 16 câu hỏi được bố trí trong ma trận 4x4 và quỹ điểm cho trước là 30 điểm. Trong thời gian 3 phút, thí sinh lựa chọn ô số để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm tương ứng, mỗi câu trả lời đúng sẽ được 1 ngôi sao vào ô số đó.

1

2

3

4

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

5

6

7

8

 

5

6

7

8

9

10

11

12

 

9

10

11

12

 

9

10

11

12

13

14

15

16

 

13

14

15

16

 

13

14

15

16

Phần thi sẽ hoàn thành khi thí sinh hoàn thành 04 ngôi sao xếp được 01 hàng ngang, dọc, chéo bất kỳ. Quỹ điểm sẽ vơi dần theo thời gian và sẽ dừng lại khi thí sinh hoàn thành phần thi. Số điểm của thí sinh là quỹ điểm còn lại cộng với số điểm trả lời đúng (mỗi câu 01 điểm).

Khi thời gian kết thúc, hệ thống sẽ tự động ghi nhận điểm của thí sinh đó. Thời gian là yếu tố phụ để xét vị trí trên bảng xếp hạng khi các thí sinh trùng điểm. Điểm số của thí sinh sẽ được ghi nhận sau mỗi đợt thi để trao giải cho 03 thí sinh cao điểm nhất mỗi đợt thi của mỗi bảng dự thi.

* Vòng chung kết:

Sau 03 đợt thi của vòng loại, hệ thống sẽ chọn ra 100 thí sinh mỗi bảng tham gia vòng chung kết gồm 70 thí sinh có tổng điểm cao nhất của 03 đợt thi và 10 thí sinh có số điểm cao nhất của mỗi đợt.

Bảng A: thi tập trung từ 14g00 đến 17g00 ngày 20/5/2018 (chủ nhật).

Bảng B: hệ thống chỉ cho phép 100 tài khoản được chọn tham gia vòng chung kết một lần duy nhất từ 17g00 đến 22g00 ngày 20/5/2018 (chủ nhật). Các tài khoản bắt buộc phải tham gia đầy đủ 5 phần thi (trắc nghiệm, đoán từ, giải ô chữ và kết nối dữ kiện, Đoàn trong tôi). Trước khi bắt đầu một phần thi sẽ có phần cược điểm, điểm cược sẽ tương ứng với mức: 5 điểm, 10 điểm, 15 điểm, 20 điểm. Nếu thí sinh trả lời đúng tất cả các nội dung của phần thi đó sẽ được cộng số điểm cược, nếu sai sẽ bị trừ với số điểm tương ứng. Trang trắc nghiệm sẽ liên tục cập nhật 10 thí sinh đang tạm dẫn đầu để các thí sinh có cơ sở để cược điểm. Kết thúc vòng chung kết, hệ thống sẽ công bố kết quả.

1.5 Các yêu cầu thí sinh dự thi:

- Điền đầy đủ thông tin về cá nhân theo yêu cầu của việc đăng ký tài khoản, số điện thoại liên lạc phải đảm bảo chính xác. Đảm bảo đăng ký đúng bảng thi đấu theo quy định.

- Khi cần xác minh thông tin hoặc làm rõ về tư cách dự thi thí sinh cần hợp tác với Ban tổ chức.

- Ban tổ chức là đơn vị quyết định cuối cùng về kết quả thi của thí sinh.

- Các thí sinh đã đạt giải nhất, nhì, ba trong các hội thi trực tuyến do Thành Đoàn TPHCM tổ chức và phối hợp tổ chức không được tham gia phần thi trực tuyến.

2. Phần thi thiết kế sản phẩm tuyên truyền “Góc nhìn tuổi trẻ”:

2.1 Đối tượng:

- Thanh niên từ 35 tuổi trở xuống, đang học tập, công tác, giảng dạy, làm công tác nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn Thành phố và các tỉnh Miền Đông Nam Bộ. Có thể đăng ký theo cá nhân hoặc nhóm tác giả thực hiện. Khuyến khích thi theo nhóm tác giả vừa có giáo viên, cán bộ và học sinh, sinh viên cùng tham gia.

2.2 Nội dung thi:

- Biểu đồ thông tin (infographic), phim ngắn hoặc phim đồ hoạ chuyển động (motion-graphic video) tuyên truyền để cụ thể hoá các nội dung trong nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XI, nghị quyết Đại hội Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh lần X, nghị quyết 54 của Quốc Hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Khuyến khích các đơn vị chọn nội dung tuyên truyền gắn với đối tượng cụ thể, thực hiện sản phẩm dựa trên các nội dung trọng tâm theo đề cương cung cấp của Ban tổ chức.

2.3 Hình thức dự thi:

+ Cá nhân hoặc nhóm dự thi thực hiện biểu đồ thông tin (infographic) và phim ngắn hoặc phim đồ hoạ chuyển động (motion-graphic video) về các nội dung trên, gửi tác phẩm dự thi bằng file dưới định dạng .png, .jpeg, .tiff, .gif (infographic) hoặc .avi, .mpeg, .mpg, .mp4 (motion-graphic video) tới Ban Tổ chức Hội thi qua email: bantruonghocthanhdoan@gmail.com hoặc gửi trực tiếp về Ban thanh niên trường học Thành Đoàn (Số 1, Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1) trước 17g00 ngày 14/5/2018 (thứ hai).

+ Ban Tổ chức chọn các tác phẩm có chất lượng, đảm bảo quy định theo thể lệ, đưa lên trang cộng đồng Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, trang tin điện tử Thành Đoàn và Tuổi Trẻ Online để các đơn vị, cá nhân bình luận, bình chọn công khai và làm căn cứ để Ban Giám khảo thẩm định, đánh giá kết quả.

+ Đối với thể loại phim, thí sinh thực hiện những đoạn phim trong thời gian tối đa là 04 phút. Thí sinh đưa phim dự thi lên mạng thông qua các trang hỗ trợ như youtube, clip.vn,… và gửi đường dẫn về Ban Tổ chức.

2.4. Quy định về Video clip dự thi:

- Sản phẩm dự thi có giới thiệu rõ họ tên, đơn vị công tác, cách thức liên hệ với thí sinh. Thí sinh đưa video clip dự thi lên mạng thông qua các trang hỗ trợ như youtube, clip.vn… và gửi đường dẫn về Ban Tổ chức.

- Đối với phim đồ hoạ chuyển động (motion-graphic video) dự thi phải do người tham gia dự thi tạo ra hoặc giữ bản quyền hợp pháp, đúng nội dung mà Ban Tổ chức đề ra. Người gửi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung video clip tham gia Cuộc thi.

- Nội dung và hình ảnh của các sản phẩm dự thi trong sáng, lành mạnh; không đưa các thông tin ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Bản quyền sử dụng và quảng bá hình ảnh các sản phẩm tham gia Hội thi do Ban Tổ chức Hội thi nắm giữ.

- Thí sinh lưu giữ file gốc để đối chiếu trong trường hợp sản phẩm vào vòng xét giải.

- Các sản phẩm sau đây được coi là không đạt yêu cầu và bị loại khỏi Hội thi:

Về kỹ thuật: Các hình ảnh, video clip chất lượng thấp (hình ảnh nhòe, mờ, giật, không rõ nét…).

Về nội dung: Các sản phẩm không đúng chủ đề của Hội thi, vi phạm các quy định về nội dung trong Thể lệ.

Về tác giả: Thông tin về tác giả không đúng, không chính xác, không có địa chỉ liên hệ.

3. Giải thưởng:

Ban Tổ chức trao giải thưởng và giấy khen cho:

- Đối với phần thi cá nhân trực tuyến: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải khuyến khích, giải thưởng cho thí sinh xuất sắc nhất từng đợt cho mỗi bảng thi. Tùy vào kết quả và số lượng dự thi, Ban tổ chức có thể trao thêm các giải cho các đối tượng tham gia dự thi như công nhân lao động, học sinh THPT, TT GDTX, học sinh trung cấp.

- Đối với phần thi “Góc nhìn tuổi trẻ”: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải khuyến khích.

- Giải thưởng tập thể dành cho đơn vị có nhiều thí sinh tham dự (chỉ xét những đơn vị có trên 1.000 người dự thi và có ít nhất 5 sản phẩm tuyên truyền “Góc nhìn tuổi trẻ” tham gia hội thi).

LINK THAM GIA: http://chuyentrang.tuoitre.vn/Anh-Sang-Thoi-Dai/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây