The Article: CONFUCIANISM THOUGHTS ON EDUCATION IN VIETNAM AND ITS EFFECT ON THE EDUCATION OF VIETNAM TODAY

 •   01/11/2022 07:30:00 AM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Main Author: Ph.D. Vu Hong Van
Abstract
Confucianism is a socio-political doctrine originating in China, born about 2.600 years ago. One of the unique contents of this theory is the idea of ​​education. Confucianism scriptures show that Confucianism thought on education holds an important position in the entire content of Confucianism. The influence of Confucianism, including thoughts on education, affect Vietnam very early and was received by the feudal dynasties of Vietnam. Historically, Confucian thought on education was used by the feudal dynasties of Vietnam to govern the country as well as train mandarins to serve the court policy. Studying Vietnam's ancient documents will reveal the important place Confucianism in education has played in history and realize how that thought was used by Vietnam's feudal dynasties. If negative factors are removed, Confucian thought on education has certain historical value as well as its value to Vietnam's education in the current period.

Báo cáo chuyên đề Bộ môn năm 2021

 •   19/07/2022 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Phân tích ma trận có định thức bằng 1 thành tích của các giao hoán tử trên trường số thực hoặc số phức
cover issue 865 pt BR

Bài báo ISI (ESCI), tác giả: Hồ Đức Hiệp, Võ Thanh Hải, Vũ Hồng Vận (UTC2)

 •   19/07/2022 04:59:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Article: THE CHANGES IN EDUCATION POLICY IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL INNOVATION IN VIETNAM
cover issue 865 pt BR

Bài báo ISI (ESCI). Tác giả Vũ Hồng Vận, Lương Ngọc Vĩnh

 •   19/07/2022 04:52:00 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Article: THE EDUCATIONAL ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN POLICY COMMUNICATION IN VIETNAM
Scopus

Bào báo Scopus của GV Khoa KHCB, UTC2

 •   18/07/2022 04:46:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Các GV trong Khoa tiếp tục có những bài báo được đăng trong hệ thống Scopus.
+ Article: Education policy in the context of Vietnam's international integration: Problems raised and proposed solutions
+ Link: https://sciencescholar.us/journal/index.php/ijhs/article/view/9019
+ Journal: International Journal of Health Sciences (IJHS)
+ ISSN: 2550-696X
+ Scope: Health Sciences, Social Sciences Education, nursing.
+ Website : http://sciencescholar.us/journal/index.php/ijhs
+ Scopus Link : https://www.scopus.com/sourceid/21101052764
XÁC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN NĂM HỌC 2022 - 2023

XÁC ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN NĂM HỌC 2022 - 2023

 •   04/07/2022 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ kế hoạch hoạt động của Phân hiệu trường Đại học GTVT tại TP. HCM nămhọc 2022-2023.Căn cứ nhiệm vụ được giao của Khoa Khoa Khoa học Cơ bản (KHCB) năm học 2022-2023.Căn cứ vào năng lực hiện có của đội ngũ giảng viên Khoa KHCB.Khoa KHCB xác định hướng nghiên cứu Khoa học năm học 2022-2023 như sau (File đính kèm).
cover issue 835 pt BR

Bài báo ISI (ESCI). Tác giả: TS. Vũ Hồng Vận

 •   03/06/2022 12:05:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Van Vu HongUniversity of Transport and Communications (UTC), Hanoi – Vietnamhttps://orcid.org/0000-0003-3867-1865DOI: https://doi.org/10.22633/rpge.v25i3.15840
Scopus

ISSUES RAISED IN THE ORIENTATION AND DEVELOPMENT OF COMMUNITY TOURISM: EDUCATION AND PSYCHOLOGY

 •   13/04/2022 08:55:00 PM
 •   Đã xem: 239
 •   Phản hồi: 0
Currently, community-based tourism is a development trend of the tourism industry. Domestic and
foreign tourists are tending to choose community-based tourism to experience and discover new lands,
cultures, and people in many localities in Vietnam. Kien Giang province is a locality of Vietnam with
great potential for developing community-based tourism at present and in the future. A survey of the
tourism areas of Kien Giang province shows that, for many years, community-based tourism has been
chosen by many domestic and foreign tourists. However, the quality of community-based tourism has
not been appreciated by tourists. In some localities of the province, service quality is still underrated.
On the basis of a practical survey, reference to the guiding documents and instructions of the local
government, this study focuses on analyzing the potential of community tourism; factors affecting the
development of community tourism; from there, propose orientations to develop community-based
tourism in Kien Giang province in the future.
ISI, Scopus Q4

SOCIAL RESPONSIBILITY OF STUDENTS: THE ROLE AND IMPORTANCE OF EDUCATION .Van, V. H. University of Transport and Communications, No.3 Cau Giay Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam, Email: vanvh_ph@utc.edu.vn

 •   31/12/2020 02:30:00 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
This article uses interviews with lecturers, organizations, activists with the students and students in universities of Ho Chi Minh City to explore what ideals motivate students to social responsibility of them. In Vietnam, students participate in socio-political organizations established by the Government such as the Ho Chi Minh Communist Youth Union, the Vietnam Youth Union, and the Vietnam Student Association. The activities of these organizations have attracted many Vietnamese students to participate. Almost in Vietnamese universities, students participate in these organizations. This article has shown that in the operating environment of organizations of the student, the political awareness and social responsibility of students have been improved. In addition, this paper also analyzes the factors (objective and subjective), the teaching role of the political subjects at the universities that have influenced the social responsibility of students is how. This study's results provide interesting evidence of the relationship between social responsibilities, especially regarding higher education contexts. As university students are about to make important choices regarding their careers, these findings may help students to broaden the field of determining the role of social responsibility after leaving university lecture hall to enter the life of self-employment. Theoretical and practical implications are discussed, highlighting what still needs to be done to encourage and further enhance students' social responsibility.
Scopus Q3

THE WORSHIPING OF THE MOTHER GODDESS BELIEF (ĐẠO MẪU) IN SPIRITUAL OF VIETNAMESE PEOPLE Van, VH vanvh_ph@utc.edu.vn University of Transport and Communications, No.3 Cau Giay Street, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam

 •   31/12/2020 02:21:00 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Bài viết là công trình nghiên cứu về tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt Nam, một trong những tín ngưỡng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể.

THE BUDDHISM CULTURAL HERITAGE IN THE CULTURAL LIFE OF VIETNAMESE PEOPLE. SCOPUS Q1

 •   09/11/2020 02:29:00 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Bài báo được đăng trên tạp chí của Ấn Độ, Scopus Q1 của Tác giả TS. Vũ Hồng Vận, Khoa Khoa học Cơ bản Phân hiệu.

The Imprint of Buddhism in Pagoda Architecture under the Ly Dynasty and Historical Values. Scopus Q4

 •   09/11/2020 02:24:00 AM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0
Bài báo được đăng trên tạp chí của Anh, Scopus Q4 của Tác giả TS. Vũ Hồng Vận, Khoa Khoa học Cơ bản Phân hiệu.
Untitled

Tran Quang Dat, International Journal of Modern Physics B (SCIE, IF: 1.153)

 •   15/09/2020 08:55:00 PM
 •   Đã xem: 266
 •   Phản hồi: 0
Quantum entanglement and teleportation in superposition of multiple-photon-added two-mode squeezed vacuum state
Untitled

Tran Quang Dat, International Journal of Theoretical Physics (SCIE, IF 1.347)

 •   05/09/2020 10:53:00 PM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0
Nonclassical Properties of the Superposition of Three-Mode Photon-Added Trio Coherent State
Untitled

Tran Quang Dat, Optik (SCI, IF:2.1, Q2)

 •   16/04/2020 12:11:00 AM
 •   Đã xem: 381
 •   Phản hồi: 0
Truong Minh Duc, Tran Quang Dat*. * University of Transport and Communications, Hanoi, Vietnam.

The Foundation of Vietnam and India Relation, Historical Values. Vu Hong Van

 •   25/02/2020 05:08:00 AM
 •   Đã xem: 360
 •   Phản hồi: 38
Bài viết giới thiếu mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ trong lịch sử, triển vọng phát triển trong tương lai.

Origin of the Worshiping of the Mother Goddess. Vu Hong Van

 •   25/02/2020 05:01:00 AM
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0
Bài báo giới thiệu về nguồn gốc của tín ngưỡng thờ Mẫu. Một tín ngưỡng rất điển hình của người Việt Nam
ISI

Tran Quang Dat, J Phys B (SCI, IF:2.115, Q2)

 •   28/12/2019 11:52:00 PM
 •   Đã xem: 380
 •   Phản hồi: 0
Truong Minh Duc, Dang Huu Dinh and Tran Quang Dat** University of Transport and Communications, Hanoi, Vietnam.

Identify the Values of Ancestor Worship Belief in the Spiritual Life of Vietnamese People. Vũ Hồng Vận, Nguyễn Trọng Long

 •   12/12/2019 02:07:00 AM
 •   Đã xem: 348
 •   Phản hồi: 0
Bài viết giới thiệu về tiến ngưỡng tờ cúng tổ tiên, một tín ngưỡng rất điển hình của người Việt Nam.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây