Chức năng Nhiệm vụ

1. Chức năng:
Là đơn vị quản lý hành chính cơ sở của Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh, giúp Ban Giám đốc Phân hiệu tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các ngành chuyên môn thuộc lĩnh vực được giao theo kế hoạch đào tạo chung của Trường. Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên thuộc khoa theo sự phân công của Ban Giám đốc Phân hiệu.
2. Nhiệm vụ:
- Quản lý và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập các ngành (kể cả hệ đào tạo không chính quy) theo kế hoạch chung của Phân hiệu;
- Quản lý và tổ chức đào tạo 16 chuyên ngành bậc đại học: Cầu hầm, Đường hầm và Metro, Cầu đường bộ, Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ, Cầu đường sắt, Đường sắt, Đường sắt đô thị, Công trình giao thông công chính, Đường ô tô và sân bay, Cầu đường ô tô và sân bay, Công trình giao thông đô thị, Công trình thủy, Tự động hóa thiết kế cầu đường, Địa kỹ thuật công trình giao thông và Quản lý xây dựng công trình giao thông;
- Chủ trì trong việc ra đề thi kết thúc các học phần;
- Phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và nhân viên thuộc khoa;
- Quản lý, tổ chức cho cán bộ, giảng viên và sinh viên nghiên cứu khoa học, thực tập, sản xuất;
- Quản lý toàn diện cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa, tổ chức công tác giáo vụ khoa, quản lý điểm của sinh viên;
- Biên soạn chương trình, giáo trình các học phần thuộc các ngành khoa quản lý và các ngành có môn học liên quan đến chuyên môn của khoa;
- Quản lý toàn bộ cơ sở vật chất trang thiết bị của khoa do Trường giao.
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây