Danh mục các công trình khoa học của giảng viên BM.CSCT

Thứ ba - 08/05/2018 23:01
Danh mục các công trình khoa học đã công bố của các giảng viên Bộ môn Cơ sở công trình.
 
STT Tên công trình công bố Năm công bố Tên tạp chí/ Hội thảo KH Số hiệu ISSN Tên tác giả
40 Assessment of Bridge Deck Movement under the Impact of Environmental Factors and Traffic Load 2020 IOP Conference Series: Materials Science and Engineering ISSN 1757-8981 Trung-Hieu Ha, Tien-Yin Chou and Yao-Min Fang
39 Ảnh hưởng của hàm lượng xỉ than thay thế cốt liệu mịn đến mô đun đàn hồi tĩnh và lún trồi của hỗn hợp bê tông nhựa 2020 Tạp chí Giao thông vận tải, số tháng 6/2020 ISSN 2354-0818 Nguyễn Mạnh Tuấn, Lê Thị Thu Thủy, Hoàng Ngọc Trâm
38 Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xỉ nghiền mịn đến tính chất của bê tông hạt nhỏ 2020 Hội nghị nữ khoa học toàn quốc lần thứ 2 ISSN: 0866-7705 Nguyễn Thị Quỳnh Như, Tạ Thị Huệ
37 Lựa chọn phương pháp dự báo sự lan truyền tiếng ồn do các phương tiện giao thông đường bộ 2020 Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII - Trường Đại học Giao thông vận tải ISSN 978-604-76-2272-6 Ngô Quang Dự, Trịnh Xuân Báu, Vũ Văn Khoát
36 Đánh giá hiệu quả của một số loại phụ gia tăng dẻo trong bê tông dùng cho mố trụ cầu 2020 Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII - Trường Đại học Giao thông vận tải ISSN 978-604-76-2272-6
Nguyễn Thị Thu Thủy, Hồ Xuân Ba
35 Nghiên cứu ảnh hưởng của vật liệu gây tắc nghẽn và phương pháp bảo trì đến tính thấm của bê tông xi măng rỗng thoát nước 2020 Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII - Trường Đại học Giao thông vận tải ISSN 978-604-76-2272-6 Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hữu Duy, Vũ Việt Hưng
34 Ứng dụng vật liệu composite kỹ thuật gốc xi măng (EEC) trong sản xuất cấu kiện bê tông trang trí cho công trình dân dụng 2020 Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII - Trường Đại học Giao thông vận tải ISSN 978-604-76-2272-6 Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hữu Duy, Vũ Việt Hưng
33 The Situation of Safety Issues in Vietnam: A Case Study of Ho Chi Minh City 2020 South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences ISSN 2664-6714 Nguyễn Xuân Trường
32 Các phương pháp quan trắc trượt lở đất 2019 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ, tháng 12/2019 ISSN 0866-7705
Lê Thị Hà
31 Đánh giá khả năng làm việc của xỉ than trong bê tông nhựa chặt 12.5 2019 Tạp chí Xây dựng ISSN 0866-8762 Nguyễn Mạnh Tuấn, Lê Thị Thu Thủy, Hoàng Ngọc Trâm
30 Study on the making of Interlocking Concrete Bricks Using Fine Sand and Fly Ash in the Mekong river delta 2019 International Conference on Building Materials ISBN: 978-604-82-2988-7 Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Thị Thu Thủy
29 Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao ý thức người tham gia giao thông 2019 Tạp chí Giao thông vận tải, số tháng 11/2019 ISSN 2354-0818 Tạ Thị Huệ, Lê Thị Thu Thủy
28 Nghiên cứu sử dụng bê tông xi măng rỗng thoát nước mặt cho đường nội bộ và vỉa hè đường 2019 Tạp chí Xây dựng ISSN 0866-8762 Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hữu Duy, Vũ Việt Hưng, Nguyễn Mai Chí Nghĩa
27 Bê tông cát sinh thái từ cát mịn nhiễm mặn và tro bay: một giải pháp xây dựng giao thông bền vững và định hướng ứng dụng tại tỉnh Bến tre 2019 Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 55 - Nguyễn Thanh Sang, Nguyễn Tuấn Cường
26 Nghiên cứu tính chất cơ lý của xỉ thép ứng dụng thay thế cốt liệu lớn trong bê tông nhựa nóng 2019 Hội thảo: Nữ trí thức với khoa học và công nghệ vì sự phát triển bền vững - Tạ Thị Huệ, Nguyễn Thị Quỳnh Như
 
25 Đánh giá độ chính xác đo khoảng cách không gương của máy toàn đạc điện tử TS-16 2019 Tạp chí Khoa học Đo đạc và Bản đồ ISSN 0866-7705
Lê Thị Hà
24 Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng xỉ thép đến tính chất của Bê tông nhựa nóng 2019 Tạp chí Cầu Đường Việt Nam   Tạ Thị Huệ
23 Nghiên cứu sử dụng tro xỉ làm cốt liệu nhỏ cho bê tông xi măng 2018 Hội thảo khoa học: Phát triển bê tông sử dụng trong môi trường biển   Nguyễn Thị Quỳnh Như, Bùi Thị Hồng, Tạ Thị Huệ
22 Nghiên cứu và ứng dụng bê tông tính năng cao (UHPC) ở Đức - Những thông tin 2018 Tạp chí Khoa học và công nghệ Bê tông - Lê Hoàng An, Nguyễn Hữu Duy
21 Vật liệu thông minh thân thiện với môi trường: Giải pháp xây dựng và phát triển bền vững đô thị 2018 Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXI - Trường Đại học Giao thông vận tải -
Trịnh Xuân Báu, Nguyễn Thị Thu Thủy
20 Đánh giá khả năng thoát nước của cống trong một số trường hợp bất lợi bằng ứng dụng SWMM (Storrm Water Management Model) 2018 Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXI - Trường Đại học Giao thông vận tải -
Trần Huy Thiệp
19 Ô nhiễm không khí đô thị tại TP. Hồ Chí Minh: Thực trạng và một số đề xuất giảm thiểu 2018 Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXI - Trường Đại học Giao thông vận tải -
Trịnh Xuân Báu, Ngô Quang Dự
18 Smart Materials for Sustainable Environment - Applications for Smart Cities in Vietnam 2018 International Conference on Building Smart Cities in Vietnam – Vision and Solutions ISSN 978-604-76- 1628-2
Trịnh Xuân Báu, Nguyễn Thị Thu Thủy
17 Những bất cập trong đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông phải quyết định chủ trương đầu tư ở Việt Nam 2018 Tạp chí Giao thông vận tải, số tháng 8/2018 ISSN 2354-0818 Ngô Quang Dự, Trịnh Xuân Báu, Vũ Văn Khoát
16 Bê tông đầm lăn trong xây dựng hạ tầng giao thông, kinh nghiệm thực tế thi công tại một số tỉnh thành ở phía Nam 2018 Hội thảo khoa học: Ứng dụng công nghệ mới cho kết cấu áo đường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh -

Nguyễn Hữu Duy
15 Compressive strength of high  performance fine-concrete containing coal bottom ash under various curing conditions 2017 BIEN2017 “Woman Scientists and Engineers Shaping the Future”, Korea - Tạ Thị Huệ, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Lê Thanh Hà, Hoàng Gia Ngọc Tú
14 Ground bottom ash as a reactive mineral admixture for High Performance Fine-Grained Concrete 2017 BIEN2017 “Woman Scientists and Engineers Shaping the Future”, Korea - Tạ Thị Huệ, Nguyễn Thị Quỳnh Như, Lê Thanh Hà, Hoàng Gia Ngọc Tú
13 Dự báo xói cục bộ ở hạ lưu cống do dòng chảy ngang 2017 Hội nghị Khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc lần thứ 20   Tống Anh Tuấn, Trần Huy Thiệp
12 Nghiên cứu, lựa chọn các dạng hàm kiểm soát shewhart trong lọc nhiễu số liệu đo GPS-RTK 2017 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 56 ISSN 1859-2724 Hồ Thị Lan Hương, Hà Trung Hiếu
11 Xe máy và ô nhiễm không khí đô thị tại TP.HCM - Thực trạng và đề xuất giải pháp giảm thiểu
 
2017 Hội thảo khoa học “Kiểm soát nhu cầu sử dụng xe cá nhân trên địa bàn TP.HCM - Thực trạng và giải pháp” -

Trịnh Xuân Báu
10 Nghiên cứu chế tạo xi măng portland hỗn hợp cường độ cao sử dụng tro trấu 2017 Tạp chí Giao thông vận tải, số 58 ISSN 2354-0818 Mai Đình Lộc, Lê Thanh Hà, Vũ Tố Hồng Nga, Tạ Thị Huệ
9 Utilization of steel slag as coarse aggregate in asphalt mixture 2016 Young woman scientist camp and smart sister workshop (Korea) - Tạ Thị Huệ, Nguyễn Thị Quỳnh Như
 
8 Mô hình xử lý rác thải sinh hoạt quy mô nhỏ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất bằng thiết bị sản xuất phân compost tự động 2013 Hội thảo khoa học Câu lạc bộ các trường ĐH kỹ thuật lần thứ 42 -
Trịnh Xuân Báu, Cao Minh Quý
7 Bước đầu nghiên cứu phương pháp luận xây dựng hệ số phát thải ô nhiễm khí do hoạt động giao thông đô thị phù hợp với điều kiện Hà Nội 2008 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 24 ISSN 1859-2724
Trịnh Xuân Báu
6 Bước đầu nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm mùi các trang trại chăn nuôi gia cầm bằng công nghệ ozone 2008 Hội thảo khoa học ‘‘Tiêu chuẩn và công nghệ kiểm soát ô nhiễm mùi tại Việt Nam” -
Trịnh Xuân Báu, Đặng Kim Chi
5 Nghiên cứu xử lý nước thải tập trung làng nghề Triều Khúc bằng công nghệ Wetlands đối với dòng chảy đứng 2007 Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải, số 18 ISSN 1859-2724
Trịnh Xuân Báu
4 Hiện trạng môi trường trang trại chăn nuôi gia cầm (tỉnh Hà Tây), nghiên cứu khả năng xử lý ô nhiễm bằng công nghệ ozone 2006 Hội thảo khoa học lần thứ 20, ngành công nghệ môi trường, Đại học Bách khoa Hà Nội -
Trịnh Xuân Báu, Đặng Kim Chi
3 Công nghệ thân môi trường - Giải pháp tổng thể cho phát triển bền vững doanh nghiệp 2006 Tạp chí Bảo vệ môi trường, số 80 ISSN 0868-3301 Trịnh Xuân Báu, Bùi Ngọc Khoa
2 Xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường cho các khu công nghiệp 2005 Tạp chí Bảo vệ môi trường, số 70 ISSN 0868-3301 Trịnh Xuân Báu, Bùi Ngọc Khoa
1 Phát triển bền vững kinh tế trang trại - Thực trạng và giải pháp 2005 Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 51 ISSN 0866-7020
Trịnh Xuân Báu

Tác giả bài viết: Trịnh Xuân Báu

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây