Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ hai
03/08/2020
09:00 - 11:00 Hội nghị viên chức, đánh giá viên chức và xét thi đua bộ môn Cầu hầm Toàn thể giảng viên bộ môn Văn phòng bộ môn Nguyễn Thạc Quang
10:00 - 12:30 - Họp BM định kỳ tháng 8/2020
- Họp BM đánh giá công tác CVHT, CNL năm học 2019-2020
- Họp BM kê khai khối lượng NCKH năm học 2019-2020
- Họp đánh giá HTNV năm học 2019-2020
- Họp xét thi đua năm học 2019-2020
Toàn thể giảng viên Bộ môn Văn phòng Bộ môn Trịnh Xuân Báu
Thứ ba
04/08/2020
14:30 - 17:-1 - Họp xét thi đua năm học 2019-2020.
- Họp xét đánh giá viên chức và người lao động.
- Hội nghị CBVC.
Toàn thể GVBM Đường bộ - Đường sắt. Phòng làm việc. Lê Văn Bách
10:45 - 11:45 Xét thi đua, phân loại viên chức bộ môn KTKC Toàn thể Giảng viên bộ môn Văn Phòng bộ môn KTKC Nguyễn Đăng Điềm
Thứ năm
06/08/2020
13:30 - 15:00 - Họp BM định kỳ tháng 8/2020
- Họp đánh giá phân loại viên chức;
- Xét thi đua và hội nghị cán bộ viên chức năm học 2019-2020
Toàn thể giảng viên BM VPBM XDCTĐT Trần Quang Vượng
Thứ sáu
07/08/2020
10:00 - 11:30 - Họp BM định kỳ
- Xét thi đua năm học 2019 - 2020
- Đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019 - 2020
- Đại diện Khoa CT
- Giảng viên BM ĐKT
VP BM ĐKT Trưởng BM ĐKT

Thứ hai (03/08/2020)

09:00 - 11:00:
Nội dung : Hội nghị viên chức, đánh giá viên chức và xét thi đua bộ môn Cầu hầm
Thành phần : Toàn thể giảng viên bộ môn
Địa điểm : Văn phòng bộ môn
Chủ trì : Nguyễn Thạc Quang
10:00 - 12:30:
Nội dung : - Họp BM định kỳ tháng 8/2020
- Họp BM đánh giá công tác CVHT, CNL năm học 2019-2020
- Họp BM kê khai khối lượng NCKH năm học 2019-2020
- Họp đánh giá HTNV năm học 2019-2020
- Họp xét thi đua năm học 2019-2020
Thành phần : Toàn thể giảng viên Bộ môn
Địa điểm : Văn phòng Bộ môn
Chủ trì : Trịnh Xuân Báu

Thứ ba (04/08/2020)

14:30 - 17:-1:
Nội dung : - Họp xét thi đua năm học 2019-2020.
- Họp xét đánh giá viên chức và người lao động.
- Hội nghị CBVC.
Thành phần : Toàn thể GVBM Đường bộ - Đường sắt.
Địa điểm : Phòng làm việc.
Chủ trì : Lê Văn Bách
10:45 - 11:45:
Nội dung : Xét thi đua, phân loại viên chức bộ môn KTKC
Thành phần : Toàn thể Giảng viên bộ môn
Địa điểm : Văn Phòng bộ môn KTKC
Chủ trì : Nguyễn Đăng Điềm

Thứ năm (06/08/2020)

13:30 - 15:00:
Nội dung : - Họp BM định kỳ tháng 8/2020
- Họp đánh giá phân loại viên chức;
- Xét thi đua và hội nghị cán bộ viên chức năm học 2019-2020
Thành phần : Toàn thể giảng viên BM
Địa điểm : VPBM XDCTĐT
Chủ trì : Trần Quang Vượng

Thứ sáu (07/08/2020)

10:00 - 11:30:
Nội dung : - Họp BM định kỳ
- Xét thi đua năm học 2019 - 2020
- Đánh giá, phân loại viên chức năm học 2019 - 2020
Thành phần : - Đại diện Khoa CT
- Giảng viên BM ĐKT
Địa điểm : VP BM ĐKT
Chủ trì : Trưởng BM ĐKT
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây