Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:
Trưởng Khoa: TS- GVC Phạm Phú Cường. Điện thoại: 0903.787.362
Phó Trưởng Khoa: PGS. TS. - GVC Nguyễn Thị Bích Hằng. Điện thoại: 0903.039.092


Ban chủ nhiệm Khoa gồm Trưởng khoa và 01 Phó Trưởng khoa, 01 Chi bộ Khoa Vận tải - Kinh tế, Công đoàn Khoa gồm năm (05) công đoàn bộ môn và Đoàn Cơ sở Đoàn Khoa Vận tải - Kinh tế cùng chi đoàn các lớp sinh viên và Chi đoàn giáo viên Đoàn Khoa Vận tải - Kinh tế.
Khoa Vận tải - Kinh tế hiện nay có 5 Bộ môn, 28 Giảng viên:
  1. Bộ môn Kinh tế xây dựng (có 07 Giảng viên).
  2. Bộ môn Cơ sở kinh tế và quản lý (có 05 Giảng viên).
  3. Bộ môn Kinh tế và Quản trị kinh doanh (có 06 Giảng viên).
  4. Bộ môn Khai thác vận tải (có 06 Giảng viên).
  5. Bộ môn Kế toán - Kiểm toán (có 04 Giảng viên)

Đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Vận tải - Kinh tế

STT

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Chức vụ

Liên lạc

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

 

1

 

 

 

Phạm Phú Cường

 

 

 

TS

 

 

 

Trưởng khoa

 

 

 

 

2

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hằng

 

 

 

PGS.TS

 

 

 

P. Trưởng khoa

 

BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG

 

 

 

1

 

 

 

Phạm Phú Cường

 

 

 

TS

 

 

 

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

2

 

 

 

Lê Trọng Tùng

 

 

 

NCS
ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

3

 

 

 

Lê Đình Thục

 

 

 

NCS
ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

4

 

 

 

Lê Hải Quân

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

5

 

 

 

Chu Minh Anh

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

6

 

 

 

Trịnh Thị Trang

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

7

 

 

 

Nguyễn Phương Thanh

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

BỘ MÔN CƠ SỞ KINH TẾ & QUẢN LÝ

 

 

 

1

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hằng

 

 

 

PGS.TS

 

 

Giảng viên chính Trưởng bộ môn

 

 

 

 

2

 

 

 

Phạm Nguyễn Quỳnh Hương

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

3

 

 

 

Đậu Thị Hoài Nam

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

4

 

 

 

Vũ Quỳnh Nga

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

5

 

 

 

Lê Mỹ Linh Thanh

 

 

 

CN

 

 

 

Giảng viên

 

BỘ MÔN KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

 

1

 

 

 

Nguyễn Văn Quảng

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên chính Trưởng bộ môn

 

 

 

 

2

 

 

 

Đặng Văn Ơn

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

3

 

 

 

Đặng Thị Nga

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

4

 

 

 

Nguyễn Thị Nhật Linh

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

5

 

 

 

Bùi Phương Anh

 

 

 

CN

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

6

 

 

 

Phạm Thị Hằng

 

 

 

CN

 

 

 

Giảng viên

 

BỘ MÔN KHAI THÁC VẬN TẢI

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Phan Lê Như Thủy

 

 

 

 

ThS

 

 

 

 

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

2

 

 

 

Nguyễn Văn Dũng

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

3

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương

 

 

 

TS

 

 

 

Giảng viên

 

4

 

 

 

Hoàng Văn Hào

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

5

 

 

 

Nguyễn Quang Huy

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

6

 

 

 

Huỳnh Thị Thúy Kiều

 

 

 

KS

 

 

 

Giảng viên

 

BỘ MÔN KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

 

 

 

1

 

 

 

Trần Thị Thu

 

 

 

NCS
ThS

 

 

 

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

2

 

 

 

Nguyễn Thị Hiên

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

3

 

 

 

Đỗ Thị Hải Yến

 

 

 

NCS
ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

4

 

 

 

Phạm Mỹ Quyên

 

 

 

CN

 

 

 

Giảng viên

 

 

   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây