HƯỚNG DẪN Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội

Thứ sáu - 28/08/2020 00:14
Nhằm cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Giao thông Vận tải- Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn tiếp tục thực hiện cuộc vận động, nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  1. Tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên hướng tới các giá trị cao đẹp, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.
  2. Góp phần tạo ra trào lưu, xu hướng đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, góp phần tạo môi trường mạng lành mạnh cho sự phát triển toàn diện của thanh niên.
  3. Thực hiện phương châm “trong trước, ngoài sau”,“trên trước, dưới sau”. Theo đó, cán bộ đoàn thực hiện trước; tích cực lan truyền tin tốt, câu chuyện đẹp, từ đó lan tỏa ra đoàn viên, thanh niên. Phấn đấu 100% cán bộ đoàn có trang cá nhân trên mạng xã hội và tuyên truyền mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp.
  II. NỘI DUNG
  Các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên đăng tải, chia sẻ các tin tốt, các câu chuyện đẹp trên các mạng xã hội của cá nhân, tổ chức mình, trong đó:
  1. Tin tốt: Là những thông tin tích cực liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quá trình cụ thể hóa các chủ trương, chính sách; các thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội có tác động tích cực đến suy nghĩ, quan niệm, lối sống của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân; thông tin có mục đích, định hướng tốt, có tính phản biện, tinh thần xây dựng. Ưu tiên các thông tin tích cực về tổ chức Đoàn, về việc triển khai các phong trào, cuộc vận động lớn của nhiệm kỳ 2019-2022, các nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Phân hiệu; những thành tích xuất sắc của thanh thiếu nhi Việt Nam trong học tập, nghiên cứu, sinh hoạt, lao động, công tác.
  2. Câu chuyện đẹp: Là những câu chuyện truyền cảm hứng về việc làm tốt, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; về những tấm gương người tốt, việc tốt thể hiện tinh thần trách nhiệm, tấm lòng yêu thương, nhân hậu của con người, tinh thần quả cảm, trung thực, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân vì đất nước và cộng đồng; về những tấm gương vượt khó vươn lên thành công trong cuộc sống và có những đóng góp thiết thực cho xã hội.
  III. PHƯƠNG THỨC, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI
  1. Công tác tuyên truyền
Tuyên truyền rộng rãi thông qua các hoạt động Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Phân hiệu; triển khai tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội của các đơn vị; đưa nội dung về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội.
Sử dụng bộ công cụ trực quan, các sản phẩm truyền thông hiện đại do Trung ương Đoàn, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh ban hành (video clip, bộ ảnh tuyên truyền, infographic, khung ảnh dại diện mạng xã hội). Cán bộ đoàn các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc chủ động tuyên truyền và chia sẻ các ấn phẩm tuyên truyền trên trang cá nhân tạo sự lan truyền rộng rãi trong đoàn viên thanh niên.
2. Cách thức triển khai
Thực hiện theo phương châm “trong trước, ngoài sau”, “trên trước, dưới sau”, trước mỗi câu chuyện đẹp thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội, cán bộ đoàn tập trung tuyên truyền, chia sẻ tạo thành trào lưu trên mạng xã hội cổ vũ lối sống tích cực, nhân văn, vì cộng đồng; chủ động phê phán, lên án những thói quen xấu, lạc hậu, cản trở sự phát triển, lối sống thờ ơ, vô cảm; phản bác những luận điệu sai trái, hành động gây ảnh hưởng tiêu cực tới đất nước và cộng đồng xã hội.
Các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc xây dựng chuyên mục, bản tin về thực hiện cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên trang facebook của tổ chức Đoàn; thường xuyên đăng tải các thông tin tích cực, gương thanh niên, gương người tốt việc tốt, các câu chuyện, hình ảnh đẹp tại đơn vị mình để tạo nguồn tin chia sẻ rộng rãi trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Bí thư, Phó bí thư các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc thể hiện vai trò nêu gương, tiên phong, tích cực tham gia cuộc vận động.
Xây dựng fanpage trên mạng xã hội, vận động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia chia sẻ, bình luận, đăng tải các thông tin chính thống, tích cực, các hành động, câu chuyện đẹp trong đời sống; đối với các trường hợp điển hình, hành động dũng cảm, nghĩa cử cao thượng cần có hình thức tuyên dương, gặp mặt các gương điển hình được phát hiện, các cá nhân có tích cực tham gia cuộc vận động.
Triển khai các tuần cao điểm theo từng tháng: Hàng tháng lựa chọn một tuần để triển khai cuộc vận động thành đợt cao điểm (tuần cao điểm), đồng loạt đăng tải, chia sẻ tin tốt, câu chuyện đẹp:
+ Từ ngày 03 - 10.1: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về đoàn viên, sinh viên; những tấm gương tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.
+ Từ ngày 28.1 - 05.2: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về quá trình thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng đổi mới đất nước; những câu chuyện về lãnh tụ của Đảng, về những tấm gương anh hùng liệt sĩ đã đóng góp, hy sinh cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
+ Từ ngày 20 - 26.3: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về tổ chức Đoàn, cán bộ Đoàn; những câu chuyện đẹp về kết quả hoạt động của đoàn, những công trình, phần việc tiêu biểu và những gương cán bộ đoàn tiêu biểu trong Tháng thanh niên.
+ Từ ngày 24 - 30.4: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về những nhân chứng lịch sử, con người lịch sử làm nên thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; vai trò, ý nghĩa lịch sử của ngày 30.4, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
+ Từ ngày 13 - 19.5: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về những điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu làm theo lời Bác, những câu chuyện Bác Hồ với thanh thiếu nhi.
+ Từ ngày 01 - 7.6: Tập trung tuyên tuyền tin tốt, câu chuyện đẹp trong thiếu niên, nhi đồng, về các hoạt động nổi bật của tổ chức Đoàn tham gia chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng.
+ Từ ngày 21 - 27.7: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về những thương binh, bệnh binh, anh hùng liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong; về các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước, nhớ nguồn của tuổi trẻ; hình ảnh về thanh niên xung phong và thanh niên tình nguyện.
+ Từ ngày 27.8 - 2.9: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về lòng yêu nước, những tấm gương trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; những câu chuyện đẹp, ý nghĩa trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
+ Từ ngày 9 - 15.10: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về thanh niên Việt Nam, những tấm gương doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc, về phụ nữ Việt Nam, nữ cán bộ Đoàn và cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
+ Từ ngày 14 - 20.11: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về những tấm gương nhà giáo trẻ tiêu biểu, vượt khó; các nhà giáo tình nguyện dạy học ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.
+ Từ ngày 16 - 22.12: Tập trung tuyên truyền tin tốt, câu chuyện đẹp về hình ảnh những người lính bộ đội cụ Hồ.
+ Trong các dịp tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, hoạt động quy mô lớn, đồng loạt các đơn vị tập trung đăng tải, chia sẻ tin tốt, câu chuyện đẹp liên quan để tạo hiệu ứng, sự quan tâm của xã hội đối với các hoạt động của đoàn.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp Đoàn trường:
Xây dựng Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”.
2. Các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc
Các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc căn cứ theo hướng dẫn của Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” tại đơn vị; hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động trong đoàn viên, thanh niên.
Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng môi trường mạng xã hội lành mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của đoàn. BTV Đoàn trường đề nghị các cơ sở Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị và báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong báo cáo tháng (có hình ảnh bài viết minh chứng) của đơn vị gửi về BTV Đoàn trường qua Văn phòng Hỗ trợ Sinh viên Phân hiệu (email: doanthanhnien@utc2.edu.vn)./.

Nơi nhận:
- Đảng ủy- Ban giám đốc;
- Các đồng chí UV BCH Đoàn trường;
- Các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu: VP.
TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ


(đã ký)


Vũ Văn Định

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây