HỘI NGHỊ CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Thứ năm - 17/03/2022 05:18
HỘI NGHỊ CÔNG TÁC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG

Trong thời gian qua, công tác kiện toàn, xây dựng lực lượng cộng tác viên tổ công tác 35; công tác tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng luôn được Đoàn trường quan tâm chỉ đạo và thực hiện sát sao, đi vào chiều sâu, có ý nghĩa thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, các chi đoàn, các khoa, phòng. Từ đó, tạo sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức và hành động trong cán bộ Nhà trường và đoàn viên.

Tích cực triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW, Đoàn trường Đại học Giao thông vận tải Phân hiệu tại TP. HCM đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng lực lượng cộng tác viên đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể như sau:

Thứ nhất, thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Đoàn trường đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW; chủ động nghiên cứu, lồng ghép nội dung Nghị quyết vào các chuyên đề giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; các hội nghị, hoạt động của đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt Câu lạc bộ, Đội, Nhóm… Đặc biệt, Đoàn trường UTC2 chú trọng việc cung cấp kịp thời các thông tin thời sự qua các hội nghị; đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước các thế lực thù địch trong và ngoài nước để cán bộ, đoàn viên thanh niên có cách nhìn đa chiều, nhận diện sâu hơn về các thủ đoạn chống phá, nhất là trên Internet, mạng xã hội. Từ đó, nâng cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đoàn trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, đấu tranh phản bác những thông tin xuyên tạc, không đúng sự thật và đặc biệt công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố và của cả nước.

Thứ ba, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng. Cán bộ, đoàn viên thanh niên đã nêu cao tinh thần gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao của trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện nghiêm túc kỷ luật phát ngôn, nói, viết và làm theo đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong quá trình giảng dạy, đăng bài trên các báo, tạp chí, viết bài trong Bản tin lý luận và thực tiễn của Nhà trường, internet, phát biểu trong tọa đàm, hội thảo khoa học, chương trình lý luận và thực tiễn… Tích cực tham gia đăng tải, chia sẻ các bài viết, các bài nghiên cứu, các bài phản biện mang tính lý luận và thực tiễn một cách kịp thời, đảm bảo tính khoa học, trên cơ sở đó nhằm lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, thông tin độc hại trên không gian mạng.

Thứ tư, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong công tác nghiên cứu khoa học.

Đề tài nghiên cứu khoa học tại UTC2 luôn bám sát những yêu cầu và giải đáp những điểm điểm nghẽn, những mâu thuẫn biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trên các mặt của đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ở Việt Nam hiện nay. Nội dung những đề tài nghiên cứu khoa học luôn lồng ghép quan điểm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong các bản tin Nội san của Nhà trường, đều dành chuyên mục và dung lượng cho các bài viết về quan điểm chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW.

Trong những năm qua, Đoàn trường đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương trong việc tham mưu ban hành các văn bản quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo về công tác giáo dục lý luận chính trị; thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW cũng như các chỉ thị, nghị quyết khác của Trung ương; thường xuyên thông tin, trao đổi về những vấn đề trong lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn do yêu cầu đào tạo đặt ra. Trong quá trình công tác, thực hiện nhiệm vụ được giao, hai bên phối hợp trao đổi nội dung thông tin về định hướng công tác giáo dục lý luận chính trị, văn hóa, khoa giáo, công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, thời sự, chính sách thông qua văn bản, hội nghị báo cáo viên hàng tháng và hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo hàng năm.

Có thể khẳng định rằng, trong thời gian qua, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW ở Trường Đại học Giao thông vận tải Phân hiệu tại TP. HCM đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, nắm vững được nền tảng tư tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và đoàn viên, trên cơ sở đó xác định và kiên định lý tưởng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, có tinh thần trách nhiệm cao trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch trên mọi phương diện đặc biệt trong không gian mạng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây