CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GDTC

Thứ ba - 02/07/2019 04:53
Đối với sinh viên bậc đại học hệ chính quy: Sinh viên phải tích lũy đủ 04 tín chỉ GDTC. Trong đó có 01 học phần thuộc nhóm bắt buộc và 03 học phần thuộc nhóm tự chọn.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GDTC
Giáo dục Thể chất 1 là môn học bắt buộc.
Giáo dục Thể chất 2, 3, 4 là các môn học tự chọn có điều kiện
Sinh viên có thể lựa chọn trong số các môn học tự chọn 03 môn thể thao khác nhau ở cấp độ 1, hoặc lựa chọn 01 môn thể thao ở ba cấp độ đào tạo khác nhau, với yêu cầu chuyên môn tăng dần, nhằm đạt được một trình độ kỹ năng vận động nhất định ở môn thể thao đó. Trong trường hợp, sinh viên lựa chọn một môn học tự chọn ở ba cấp độ đào tạo khác nhau để tập luyện, thì phải hoàn thành môn học tiên quyết trước đó.Thời gian đào tạo
Chương trình Giáo dục Thể chất được bố trí giảng dạy, học tập trong toàn khoá học với 04 tín chỉ gồm 120 tiết; 1 tín chỉ 30 tiết; 1 tiết là 50 phút, không được trùng lặp nhau về nội dung môn học giữa các học phần.
Cấu trúc chương trình môn học GDTC dành cho sinh viên đại học nhóm sức khỏe bình thường
TT Tên học phần Mã học phần Nội dung Số TC Học phần học trước Bắt buộc/ Tự chọn
I Học phần bắt buộc (1 tín chỉ)
1 Giáo dục thể chất 1 GDT01.1 Điền kinh 1 1 Không Bắt buộc
II Các học phần tự chọn (3 tín chỉ) (chọn tối thiểu 03/12 tín chỉ)
1 Giáo dục thể chất 2,3,4 GDT02.1 Điền kinh 2  1 Giáo dục thể chất 1 Tự chọn
2 GDT02.2 Bóng rổ 1 1 Giáo dục thể chất 1 Tự chọn
3 GDT02.3 Bóng chuyền 1 1 Giáo dục thể chất 1 Tự chọn
4 GDT02.4 Bơi lội 1 1 Giáo dục thể chất 1 Tự chọn
5 GDT03.1 Điền kinh 3 1 Điền kinh 2 Tự chọn
6 GDT03.2 Bóng rổ 2 1 Bóng rổ 1 Tự chọn
7 GDT03.3 Bóng chuyền 2 1 Bóng chuyền 1 Tự chọn
8 GDT03.4 Bơi lội 2 1 Bơi lội 1 Tự chọn
9 GDT04.1 Điền kinh 4 1 Điền kinh 3 Tự chọn
10 GDT04.2 Bóng rổ 3 1 Bóng rổ 2 Tự chọn
11 GDT04.3 Bóng chuyền 3 1 Bóng chuyền 2 Tự chọn
12 GDT04.4 Bơi lội 3 1 Bơi lội 2 Tự chọn
Cách tính điểm trung bình chung:
Điểm trung bình chung môn học GDTC là điểm trung bình cộng kết quả đánh giá của các học phần đã tích lũy của sinh viên.
Căn cứ điểm trung bình cộng kết quả đánh giá các học phần đã tích lũy của sinh viên, kết quả học tập môn học GDTC được xếp loại như sau:
STT Điểm TBC môn học Xếp loại Ghi chú
1 Từ 8,5 đến 10 Giỏi  
2 Từ 7,0 đến cận 8,4 Khá  
3 Từ 4,0 đến cận 6,9 Trung bình  
 
Điểm học phần và điểm trung bình chung tích lũy để xếp hạng loại học lực công nhận kết quả học tập, được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi.
Hoàn thành môn học Giáo dục thể chất:
Sinh viên đủ điều kiện công nhận hoàn thành chương trình môn học GDTC nếu đạt đồng thời các điều kiện sau:
  • Cho đến thời điểm xét công nhận hoàn thành chương trình môn học không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
  • Tích lũy đủ số tín chỉ tối thiểu quy định của chương trình môn học GDTC;
  • Điểm đánh giá các học phần GDTC đạt từ điểm 4 trở lên;
Công nhận kết quả học tập
Sinh viên tích lũy nhiều hơn số tín chỉ tối thiểu quy định của chương trình môn học Giáo dục thể chất, Nhà trường sẽ tính đủ khối lượng quy định các môn học có điểm cao hơn để xét công nhận kết quả học tập và đánh gía hoàn thành chương trình môn học,cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất.
Sinh viên đáp ứng đủ các điều kiện trên được  Nhà trường ra Quyết định công nhận kết quả học tập và đánh giá hoàn thành chương trình môn học GDTC, cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây