Họp Bộ môn LLCT
Thời gian:ngày 17/7/2023 (thứ 2), từ 10h-11h30
Địa điểm: VP Bộ môn
Thành phần: Toàn thể GV BM.
Chủ trì: ThS. Vũ Thị Hiên
Nội dunh: Họp xét tổng kết năm học và xét thi đua khen thưởng cuối năm.
(Từ ngày 10/07/2023 đến ngày 17/07/2023)
Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
Thứ ba
11/07/2023
07:50 - 08:20 Sinh hoạt bộ môn Toàn thể GV Bộ môn VP Bộ môn GDTC Trưởng BM
Thứ năm
13/07/2023
10:45 - 11:30 -Họp xét tổng kết năm học và xét thi đua khen thưởng cuối năm - Toàn thể GV BMNN - Tại VPBMNN Trưỏng BMNN- ThS Thái Thị Xuân Hà
Thứ sáu
14/07/2023
08:00 - 10:00 Họp BM Lý Hóa, Đánh giá VC và xét thi đua năm học 2022-2023 Toàn thể GV Bộ môn Lý Hóa Văn phòng BM Toán Lý Hóa TBM
Thứ bảy
15/07/2023
08:45 - 09:15 - Họp BM hàng tuần về các CV của BM toàn thể GV BMNN - Tại VPBMNN Trưỏng BMNN- ThS Thái Thị Xuân Hà
Chủ nhật
16/07/2023
10:00 - 11:30 Họp đánh giá viên chức và xét thi đia cuối năm BM LLCT Toàn thể GVBM VP BM ThS. Vũ Thị Hiên

Thứ ba (11/07/2023)

07:50 - 08:20:
Nội dung : Sinh hoạt bộ môn
Thành phần : Toàn thể GV Bộ môn
Địa điểm : VP Bộ môn GDTC
Chủ trì : Trưởng BM

Thứ năm (13/07/2023)

10:45 - 11:30:
Nội dung : -Họp xét tổng kết năm học và xét thi đua khen thưởng cuối năm
Thành phần : - Toàn thể GV BMNN
Địa điểm : - Tại VPBMNN
Chủ trì : Trưỏng BMNN- ThS Thái Thị Xuân Hà

Thứ sáu (14/07/2023)

08:00 - 10:00:
Nội dung : Họp BM Lý Hóa, Đánh giá VC và xét thi đua năm học 2022-2023
Thành phần : Toàn thể GV Bộ môn Lý Hóa
Địa điểm : Văn phòng BM Toán Lý Hóa
Chủ trì : TBM

Thứ bảy (15/07/2023)

08:45 - 09:15:
Nội dung : - Họp BM hàng tuần về các CV của BM
Thành phần : toàn thể GV BMNN
Địa điểm : - Tại VPBMNN
Chủ trì : Trưỏng BMNN- ThS Thái Thị Xuân Hà

Chủ nhật (16/07/2023)

10:00 - 11:30:
Nội dung : Họp đánh giá viên chức và xét thi đia cuối năm BM LLCT
Thành phần : Toàn thể GVBM
Địa điểm : VP BM
Chủ trì : ThS. Vũ Thị Hiên
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây