Chức năng nhiệm vụ

v  Chức năng:
     Tham mưu giúp Giám đốc về công tác tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất tại Phân hiệu.
v  Nhiệm vụ:
   -    Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện để đáp ứng nhu cầu đào tạo. Có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiên cứu cải tiến đổi mới phương pháp giảng dạy, thi cử, bổ sung đội ngũ giảng viên.
   -    Thực hiện mối quan hệ mật thiết và thường xuyên với các bộ môn và các Khoa của Trường về chuyên môn học thuật; về kế hoạch, chương trình giảng dạy, biên soạn giáo trình, bài giảng, đề thi; về đánh giá nhận xét giảng viên trong qúa trình tập sự. Tham gia tuyển dụng giảng viên. Tham gia công tác xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với CBGV và sinh viên thuộc khoa quản lý.
   -    Theo dõi, kiểm tra khối lượng giảng dạy của các giảng viên do Khoa quản lý. Quản lý công tác cố vấn học tập và chủ nhiệm lớp các lớp thuộc Khoa quản lý.
    -   Quản lý Giảng viên của Khoa, giảng viên của Trường trong thời gian vào giảng dạy tại Phân hiệu và giảng viên được mời giảng về: tư cách đạo đức, chất lượng giảng dạy, việc thực hiện đúng lịch giảng; Kịp thời báo cáo Ban Giám đốc những biểu hiện sai trái. Tổ chức hướng dẫn và dự giờ các trợ giảng trong thời gian tập sự. Điều động các giảng viên thuộc Khoa quản lý đi coi thi theo yêu cầu của Ban Khảo thí và ĐBCL
   -    Phối hợp với Ban Thanh tra và Ban Đào tạo kiểm tra việc thực hiện quy chế thi kết thúc học phần của các sinh viên, học viên cao học.
   -   Phối hợp với các đơn vị có liên quan tạo điều kiện, giúp đỡ các tổ chức đoàn thể của sinh viên thuộc khoa quản lý trong các hoạt động phong trào.
   -    Sử dụng và quản lý tốt cơ sở vật chất kỹ thuật thuộc khoa quản lý.
   -    Tham gia công tác giáo dục và rèn luyện sinh viên  theo quy định chung của Nhà Trường. Tham gia các phong trào do Nhà trường và các đoàn thể trong Trường phát động.
   -   Soạn thảo các văn bản phục vụ công tác quản lý của Khoa. Thường xuyên cập nhật thông tin lên mạng theo yêu cầu của Ban Giám đốc. Thực hiện quy chế dân chủ trong quản lý. Tổ chức lấy ý kiến đóng góp về công tác của đơn vị và tìm biện pháp khắc phục những tồn tại.
   -     Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Ban Giám đốc phân công.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây