Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:


Ban chủ nhiệm Khoa gồm Trưởng khoa và 01 Phó Trưởng khoa, 01 Chi bộ Khoa Vận tải - Kinh tế, Công đoàn Khoa gồm bốn (04) công đoàn bộ môn và Đoàn Cơ sở Đoàn Khoa Vận tải - Kinh tế cùng chi đoàn các lớp sinh viên và Chi đoàn giáo viên Đoàn Khoa Vận tải - Kinh tế.
Khoa Vận tải - Kinh tế hiện nay có 4 Bộ môn, 27 Giảng viên:
  1. Bộ môn Kinh tế xây dựng (có 08 Giảng viên).
  2. Bộ môn Quản lý kinh tế (có 08 Giảng viên).
  3. Bộ môn Quản lý vận tải (có 07 Giảng viên).
  4. Bộ môn Tài chính - Kế toán (có 04 Giảng viên)

Đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Vận tải - Kinh tế

STT

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Chức vụ

Liên lạc

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

 

1

 

 

 

Phạm Phú Cường

 

 

 

PGS. TS

 

 

 

Trưởng khoa

 

 

 

 

2

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hằng

 

 

 

PGS.TS

 

 

 

P. Trưởng khoa

 

BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG

 

 

 

1

 

 

 

Phạm Phú Cường

 

 

 

PGS.TS

 

 

 

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

2

 

 

 

Lê Trọng Tùng

 

 

 

TS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

3

 

 

 

Lê Đình Thục

 

 


TS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

4

 

 

 

Lê Hải Quân

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

5

 

 

 

Chu Minh Anh

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

6

 

 

 

Trịnh Thị Trang

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

7

 

 

 

Nguyễn Phương Thanh

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

8 Phạm Nguyễn Quỳnh Hương ThS Giảng viên 
BỘ MÔN QUẢN LÝ KINH TẾ 

 

 

 

1

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Hằng

 

 

 

PGS.TS

 

 

Giảng viên chính
Trưởng bộ môn

 

 

 

 

2

 

 

 

Đặng Văn Ơn 

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

3

 

 

 

Đậu Thị Hoài Nam

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

4

 

 

 

Vũ Quỳnh Nga

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

5

 

 

 

Nguyễn Thị Nhật Linh 

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

6 Đặng Thị Nga ThS Giảng viên 
7 Bùi Phương Anh ThS Giảng viên   
8 Phạm Thị Hằng CN Giảng viên
PTH
BỘ MÔN QUẢN LÝ VẬN TẢI
1 Nguyễn Văn Dũng ThS Trưởng Bộ môn
Giảng viên 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Phan Lê Như Thủy

 

 

 

 

ThS

 

 

 

 

Giảng viên 

 

 

 

 

3

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương

 

 

 

TS

 

 

 

Giảng viên

 

4

 

 

 

Hoàng Văn Hào

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

5

 

 

 

Nguyễn Quang Huy

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

6

 

 

 

Huỳnh Thị Thúy Kiều

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

7 Nguyễn Thị Mai KS Giảng viên   
BỘ MÔN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

 

 

 

1

 

 

 

Trần Thị Thu

 

 

 

NCS
ThS

 

 

 

Trưởng bộ môn

 

 

 

 

2

 

 

 

Nguyễn Thị Hiên

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

3

 

 

 

Đỗ Thị Hải Yến

 

 

 

TS

 

 

 

Giảng viên

 

 

 

 

4

 

 

 

Phạm Mỹ Quyên

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

 

 

   
Trưởng Khoa: PGS. TS- GVCC Phạm Phú Cường. Điện thoại: 0903.787.362
Phó Trưởng Khoa: PGS. TS. - GVC Nguyễn Thị Bích Hằng. Điện thoại: 0903.039.092
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây