Cơ cấu tổ chức

BAN CHỦ NHIỆM KHOA:
     Ban chủ nhiệm Khoa gồm Trưởng khoa và 01 Phó Trưởng khoa, 01 Chi bộ Khoa Vận tải - Kinh tế, Công đoàn Khoa gồm bốn (04) công đoàn bộ môn và Đoàn Cơ sở Đoàn Khoa Vận tải - Kinh tế cùng chi đoàn các lớp sinh viên và Chi đoàn giáo viên Đoàn Khoa Vận tải - Kinh tế.
     Khoa Vận tải - Kinh tế hiện nay có 4 Bộ môn, 25 Giảng viên:
  1. Bộ môn Kinh tế xây dựng (có 07 Giảng viên).
  2. Bộ môn Quản lý kinh tế (có 07 Giảng viên).
  3. Bộ môn Quản lý vận tải (có 07 Giảng viên).
  4. Bộ môn Tài chính - Kế toán (có 04 Giảng viên)

Đội ngũ cán bộ, giảng viên Khoa Vận tải - Kinh tế

STT

Họ và tên

Học hàm/ học vị

Chức vụ

Liên lạc

     BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

 

1

 

 

 

  Phạm Phú Cường

 

 

 

PGS. TS

 

 

 

Trưởng khoa

1

 

 

 

2

 

 

 

  Nguyễn Thị Bích Hằng

 

 

 

PGS.TS

 

 

 

P. Trưởng khoa

2
     BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG

 

 

 

1

 

 

 

  Phạm Phú Cường

 

 

 

PGS.TS

 

 

 

Trưởng bộ môn

3

 

 

 

2

 

 

 

  Lê Trọng Tùng

 

 

 

TS

 

 

 

Giảng viên

4

 

 

 

3

 

 

 

  Lê Hải Quân

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

5

 

 

 

4

 

 

 

  Chu Minh Anh

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

6

 

 

 

5

 

 

 

  Trịnh Thị Trang

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

7

 

 

 

6

 

 

 

  Nguyễn Phương Thanh

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

7
7   Phạm Nguyễn Quỳnh Hương ThS Giảng viên 
8
     BỘ MÔN QUẢN LÝ KINH TẾ 

1

  Nguyễn Thị Bích Hằng

PGS.TS

Giảng viên chính
Trưởng bộ môn

10

 

 

 

2

 

 

 

  Đặng Văn Ơn 

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

11

 

 

 

3

 

 

 

  Đậu Thị Hoài Nam

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

13

 

 

 

4

 

 

 

  Nguyễn Thị Nhật Linh 

 

 

 

ThS

 

 

 

Giảng viên

14
5   Đặng Thị Nga ThS Giảng viên 
15
6   Bùi Phương Anh ThS Giảng viên   
7   Phạm Thị Hằng ThS Giảng viên
PTH
BỘ MÔN QUẢN LÝ VẬN TẢI
1   Nguyễn Văn Dũng ThS Trưởng Bộ môn
Giảng viên 
16

 

 

 

 

2

 

 

 

 

  Phan Lê Như Thủy

 

 

 

 

ThS

 

 

 

 

Giảng viên 

17

3

  Nguyễn Thị Thanh Hương

TS

Giảng viên

17

4

  Hoàng Văn Hào

ThS

Giảng viên

18

5

  Nguyễn Quang Huy

ThS

Giảng viên

18

6

  Huỳnh Thị Thúy Kiều

ThS

Giảng viên

 

7   Nguyễn Thị Mai KS Giảng viên   
     BỘ MÔN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN 

1

  Trần Thị Thu

NCS
ThS

Trưởng bộ môn

20

2

  Nguyễn Thị Hiên

ThS

Giảng viên

21

3

   Đỗ Thị Hải Yến

TS

Giảng viên

22

4

  Phạm Mỹ Quyên

ThS

Giảng viên

23

   

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây