CUỘC THI "KINH TẾ XÂY DỰNG TRONG TÔI"

Thứ hai - 21/11/2022 01:59
CUỘC THI "KINH TẾ XÂY DỰNG TRONG TÔI"

🌟 Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (1982 - 2022) và 58 năm ngày thành lập Ngành Kinh tế xây dựng – Trường Đại học Giao thông vận tải (1964 – 2022).

Bộ môn Kinh tế xây dựng tổ chức cuộc thi “Kinh tế xây dựng trong tôi” nhằm: 

- Tạo ra những hoạt động tích cực, sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày thành lập Ngành Kinh tế xây dựng – Trường Đại học Giao thông vận tải.

- Tạo cơ hội cho các thế hệ sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh Ngành Kinh tế xây dựng được thể hiện những tâm tư, tình cảm; khơi dậy tình yêu và niềm tự hào đối với Ngành Kinh tế xây dựng – Trường Đại học Giao thông vận tải.

- Nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Nhà trường và Ngành Kinh tế xây dựng.

⚠️ 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐂𝐇𝐈 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 𝐕𝐄̂̀ 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈 ⚠️

🔥 Đ𝐎̂́𝐈 𝐓𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 𝐃𝐔̛̣ 𝐓𝐇𝐈: các thế hệ sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đã và đang theo học Ngành Kinh tế xây dựng – Trường Đại học Giao thông vận tải (Cơ sở Hà Nội và Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh).

🔥 𝐍𝐎̣̂𝐈 𝐃𝐔𝐍𝐆 𝐕𝐀̀ 𝐓𝐇𝐄̂̉ 𝐋𝐄̣̂ 𝐂𝐔𝐎̣̂𝐂 𝐓𝐇𝐈:

1️⃣  𝗧𝗮́𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗱𝘂̛̣ 𝘁𝗵𝗶:

- Mỗi cá nhân, nhóm hoặc tập thể lớp tham dự thi phải gửi tác phẩm dự thi dưới hình thức: bài viết (truyện ngắn, thơ, văn xuôi) hoặc video.

2️⃣ 𝗬𝗲̂𝘂 𝗰𝗮̂̀𝘂 đ𝗼̂́𝗶 𝘃𝗼̛́𝗶 𝘁𝗮́𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗱𝘂̛̣ 𝘁𝗵𝗶: 

- Nội dung tác phẩm dự thi phải thể hiện được những ấn tượng, kỷ niệm và cảm nhận của tác giả về Ngành Kinh tế xây dựng (𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑞𝑢𝑎𝑛 đ𝑒̂́𝑛 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̣𝑜, 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̛́𝑢 𝑘ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̣𝑐, 𝑐𝑎́𝑐 ℎ𝑜𝑎̣𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̀𝑜, 𝑇ℎ𝑎̂̀𝑦 𝐶𝑜̂ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ, 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̀ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑜̛́𝑝, 𝑚𝑜̂𝑖 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑎̣̂𝑝 𝑟𝑒̀𝑛 𝑙𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛).

+ Tác phẩm dự thi nếu trình bày dưới dạng bài viết thì không quá 2.500 từ (khuyến khích có kèm hình ảnh)

+ Được đánh máy và trình bày rõ ràng trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, font chữ Time New Roman. 

+ Nếu tác phẩm dự thi trình bày dưới dạng video phải được định dạng kiểu file mp4 và có độ dài không quá 03 phút.

- Các tác phẩm dự thi phải là những tác phẩm chưa đăng tải trên sách báo và chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào hoặc gửi dự thi ở các cuộc thi khác.

ℹ️ Nếu phát hiện tác giả cung cấp thông tin giả mạo, sao chép hoặc thực hiện bất cứ hành động nào gây ảnh hưởng đến kết quả trung thực cuối cùng của cuộc thi, thì Ban tổ chức có quyền loại tác phẩm dự thi ra khỏi cuộc thi.

- Ban tổ chức có quyền từ chối bất kỳ tác phẩm dự thi nào nếu nhận thấy không phù hợp với chủ đề và các quy định của cuộc thi.

- Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của từng cá nhân, nhóm và tập thể lớp. 

3️⃣  𝗧𝗮́𝗰 𝗾𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗾𝘂𝘆𝗲̂̀𝗻 𝘀𝗼̛̉ 𝗵𝘂̛̃𝘂: 

- Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng và công bố tất cả các tác phẩm dự thi mà không phải thông báo hay xin phép tác giả.

- Toàn bộ các tác phẩm đạt giải của cuộc thi này sẽ thuộc quyền sở hữu của Bộ môn Kinh tế xây dựng - Trường Đại học Giao thông vận tải.

       - Toàn bộ các tác phẩm đạt giải sẽ không được phép chia sẻ hoặc đem dự thi tại các cuộc thi khác nếu chưa được sự đồng ý từ Bộ môn Kinh tế xây dựng – Trường Đại học Giao thông vận tải.

4️⃣ Đ𝗶̣𝗮 𝗰𝗵𝗶̉ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝘁𝗮́𝗰 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗱𝘂̛̣ 𝘁𝗵𝗶

- Tác phẩm dự thi được gửi về Ban tổ chức dưới dạng file mềm và đặt tên theo cấu trúc: (𝘒𝘪𝘯𝘩𝘵𝘦𝘹𝘢𝘺𝘥𝘶𝘯𝘨𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨𝘵𝘰𝘪.𝘵𝘦̂𝘯 𝘴𝘪𝘯𝘩 𝘷𝘪𝘦̂𝘯/𝘯𝘩𝘰́𝘮/𝘭𝘰̛́𝘱), qua địa chỉ email: 𝙩𝙪𝙣𝙜𝙠𝙩𝙭𝙙@𝙜𝙢𝙖𝙞𝙡.𝙘𝙤𝙢 hoặc 𝙢𝙞𝙣𝙝𝙡𝙖𝙠𝙩𝙭𝙙@𝙜𝙢𝙖𝙞𝙡.𝙘𝙤𝙢.  

- Chủ đề email khi gửi tác phẩm dự thi phải ghi rõ: "𝘛𝘢́𝘤 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘥𝘶̛̣ 𝘵𝘩𝘪 𝘒𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘦̂́ 𝘹𝘢̂𝘺 𝘥𝘶̛̣𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘰𝘯𝘨 𝘵𝘰̂𝘪". 

- Nội dung email phải nêu các thông tin cần thiết: 𝘵𝘦̂𝘯 𝘵𝘢́𝘤 𝘨𝘪𝘢̉/𝘯𝘩𝘰́𝘮 𝘵𝘢́𝘤 𝘨𝘪𝘢̉/𝘵𝘢̣̂𝘱 𝘵𝘩𝘦̂̉ 𝘭𝘰̛́𝘱; 𝘴𝘰̂́ đ𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘵𝘩𝘰𝘢̣𝘪 𝘭𝘪𝘦̂𝘯 𝘩𝘦̣̂; nếu tác giả là cá nhân/nhóm cần nêu rõ tên lớp và khóa học.

→ 𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́: Bên trong nội dung tác phẩm dự thi không được đề tên tác giả hoặc bất kỳ ký hiệu riêng.

5️⃣ 𝗖𝗮́𝗰 𝘃𝗼̀𝗻𝗴 𝗱𝘂̛̣ 𝘁𝗵𝗶:  

- 𝙑𝙤̀𝙣𝙜 1: Ban Giám khảo sẽ chọn ra 10 tác phẩm dự thi xuất sắc nhất từ các tác phẩm dự thi được gửi về Ban tổ chức theo đúng thời hạn quy định theo thông báo.

- 𝙑𝙤̀𝙣𝙜 2: 10 tác phẩm dự thi vượt qua vòng 1 sẽ được Ban tổ chức công bố, đưa lên Fanpage của Ngành Kinh tế xây dựng và tiếp tục được Ban giám khảo chấm điểm để xác định các tác phẩm đạt giải theo cơ cấu giải thưởng của cuộc thi.

   6️⃣ 𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝘂̛́𝗰 𝗰𝗵𝗮̂́𝗺 đ𝗶𝗲̂̉𝗺:  

* 𝙑𝙤̀𝙣𝙜 1: Ban Giám khảo sẽ chấm về hình thức, nội dung và chất lượng của toàn bộ các tác phẩm dự thi được gửi về theo đúng thời gian quy định, lựa chọn ra 10 tác phẩm xuất sắc nhất để tiếp tục tham gia vòng 2.

* 𝙑𝙤̀𝙣𝙜 2: 

- 10 tác phẩm dự thi xuất sắc nhất vượt qua vòng 1 sẽ được Ban tổ chức đánh số thứ tự (ngẫu nhiên) và đưa lên Fanpage của Ngành Kinh tế xây dựng.

- Điểm đánh giá tác phẩm dự thi ở vòng 2 bao gồm:

+  Đ𝙞𝙚̂̉𝙢 𝙘𝙝𝙖̂́𝙢 𝙘𝙪̉𝙖 𝘽𝙖𝙣 𝙜𝙞𝙖́𝙢 𝙠𝙝𝙖̉𝙤:  để xác định các tác phẩm đạt giải Nhất, Nhì và Ba.

+ Đ𝙞𝙚̂̉𝙢 𝙗𝙞̀𝙣𝙝 𝙘𝙝𝙤̣𝙣 𝙦𝙪𝙖 𝙁𝙖𝙣𝙥𝙖𝙜𝙚 𝙘𝙪̉𝙖 𝙣𝙜𝙖̀𝙣𝙝 𝙆𝙞𝙣𝙝 𝙩𝙚̂́ 𝙭𝙖̂𝙮 𝙙𝙪̛̣𝙣𝙜: để xác định giải bình chọn.

➡️ 𝘊𝘢́𝘤𝘩 𝘵𝘩𝘶̛́𝘤 𝘵𝘪́𝘯𝘩 đ𝘪𝘦̂̉𝘮 𝘣𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘩𝘰̣𝘯 𝘤𝘩𝘰 𝘮𝘰̂̃𝘪 𝘵𝘢́𝘤 𝘱𝘩𝘢̂̉𝘮 𝘥𝘶̛̣ 𝘵𝘩𝘪 𝘲𝘶𝘢 𝘍𝘢𝘯𝘱𝘢𝘨𝘦 (https://www.facebook.com/Nganhkinhtexaydung): 

  • 01 lượt thích/like tương đương 01 điểm. 

  • 01 tim/love tương đương 02 điểm. 

  • 01 lượt chia sẻ/share công khai kèm hashtag (#Kinhtexaydungtrongtoi hoặc #Nganhkinhtexaydung) tương đương 04 điểm. 

(Lượt chia sẻ/share cho mỗi tác phẩm dự thi phải đính kèm hashtag nêu trên và chỉ được tính điểm 1 lần/tài khoản)

ℹ️ Các tác phẩm dự thi được xác định là mua like hoặc hack like hoặc share, comment ảo, spam… sẽ được Ban tổ chức xem xét và quyết định loại bỏ khi xét các giải thưởng. 

🔥 𝐓𝐇𝐎̛̀𝐈 𝐆𝐈𝐀𝐍:

❎ Thiết kế và nộp tác phẩm dự thi: từ ngày 14/11/2022 đến ngày 26/11/2022.

✅ Công bố kết quả vòng 1: 30/11/2022.

❎ Thời gian tính điểm bình chọn vòng 2 qua Fanpage: Sẽ được thông báo trên Fanpage của Ngành Kinh tế xây dựng.

✅ Công bố kết quả vòng 2 và trao giải: 10/12/2022.

 

🔥 𝐂𝐎̛ 𝐂𝐀̂́𝐔 𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆:

1. Giải thưởng chính (căn cứ vào điểm chấm của Ban giám khảo):

🥇 Giải Nhất: 2.000.000 đồng + Kỷ niệm chương + Giấy khen của Bộ môn.

🥈 Giải Nhì: 1.500.000 đồng + Giấy khen của Bộ môn.

🥉 Giải Ba: 1.000.000 đồng + Giấy khen của Bộ môn.

2. Giải bình chọn từ Fanpage (căn cứ vào điểm bình chọn quy đổi):

🏅 Giải có điểm bình chọn cao nhất: 1.000.000 đồng.


😍😍 Còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay tham dự và tạo nên những sản phẩm mang thương hiệu của ngành Kinh tế xây dựng nào ❤

_____________________________________________

#Kinhtexaydungtrongtoi  #Nganhkinhtexaydung

❌Fanpage: https://www.facebook.com/Nganhkinhtexaydung

🏢Địa điểm: 

* Tại Hà Nội: Phòng 509 - A9, Trường Đại học Giao Thông Vận Tải - Số 03 Phố Cầu Giấy - P. Láng Thượng - Q. Đống Đa - Tp. Hà Nội

* Phân hiệu tại TP.HCM: 450 - 451 Lê Văn Việt, P. Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây