Các khóa đào tạo Phần Mềm chuyên ngành tại Trung tâm ĐTTH & CGCN GTVT

Thứ năm - 08/09/2022 02:55
Thong báo 1
Thong báo 1
 
THÔNG BÁO
CÁC KHÓA ĐÀO TẠO PHẦN MỀM CHUYÊN NGÀNH TẠI TRUNG TÂM ĐTTH & CGCN GTVT
      Nhằm phục vụ cho sinh viên trong quá trình học tập, năng cao kiến thức chuyên môn như: Đồ án môn học, Đồ án thiết kế tốt nghiệp đồng thời cung cấp kỹ năng, kiến thức cần thiết khi ra trường để đáp ứng yêu cầu xã hội. Phân hiệu Đại học Giao thông Vận tải tại Tp.HCM mở các khóa đào tạo phần mềm chuyên ngành theo các ngành học.
Thời gian, địa điểm học của các khóa:
  • Thời gian: 18h-21h30, Thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7 hàng tuần, từ 3 đến 4
tuần cho mỗi khóa học. Các khóa học dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2022.
 
  • Địa điểm: Nhà E7- Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tại tại Tp. Hồ Chí Minh.
Chào đón tân sinh viên K63 nhập học, Nhà trường ưu đãi cho các khóa học phần mềm chuyên ngành (thời gian từ 20/09/2022 đến hết 31/10/2022), ưu đãi học phí cụ thể như sau:
-         Giảm 10% khi đăng ký 02 khóa
-         Giảm 15% khi đăng ký 3-5 khóa
-         Giảm 20% khi đăng ký từ 06 khóa trở lên.

Sinh viên tham khảo danh sách các khóa học theo danh sánh bên dưới để lựa chọn và sẽ được Tư vấn giải đáp cụ thể khi đăng ký các khoá học.
Đóng tiền khi đăng ký thành công các khóa học trong thời gian nhập học trực tiếp.

Thời gian đăng ký học trực tiếp:
-         Từ ngày 20/09/2022 đến 22/09/2022 tại Hội trường C1.
-         Từ ngày 23/09/2022 đến 31/10/2022 tại Nhà E7, Trung tâm ĐTTH &CGCN GTVT.


Để biết thêm chi tiết liên hệ văn phòng Trung tâm E7 hoặc:
Nơi nhận:
  • Như trên;
  • Đăng website;
  • Lưu TCHC, TT ĐTTH
TL. GIÁM ĐỐC PHÂN HIỆU
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM ĐTTH

    

ThS. Võ Xuân Lý

Các khóa đào tạo thuộc các ngành Điện – Điện Tử, Công Nghệ Thông Tin
 
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá Học phí Học kỳ
1 Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 1,200,000 1
2 Thiết kế mạch điện tử với Altium Designer 650,000 4
3 Lập trình điều khiển Arduino 650,000 4
4 Lập trình Java nâng cao 1,700,000 4
5 Lập trình Web với công nghệ .Net 1,700,000 5
6 Lập trình và đấu nối với PLC nâng cao 900,000 7
7 Thiết kế lắp đặt tủ điện 700,000 8
 
Kỹ thuật điện Học phí Học kỳ
1 Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 1,200,000 1
2 Thiết kế mạch điện tử với Altium Designer 650,000 4
3 Lập trình điều khiển Arduino 650,000 4
4 Lập trình và đấu nối với PLC nâng cao 900,000 7
5 Thiết kế lắp đặt tủ điện 700,000 8
 
Công nghệ thông tin Học phí Học kỳ
1 Giới thiệu căn bản về mạng máy tính 1,100,000 2
2 Định tuyến - chuyển mạch & Mạng không dây 1,500,000 2
3 Mạng doanh nghiệp, bảo mật và tự động hóa 1,900,000 3
4 Lập trình Java nâng cao 1,700,000 4
5 Lập trình Web với công nghệ .Net 1,700,000 5


 
Kỹ thuật điện tử - viễn thông Học phí Học kỳ
1 Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 1,200,000 1
2 Giới thiệu căn bản về mạng máy tính 1,100,000 2
3 Định tuyến - chuyển mạch & Mạng không dây 1,500,000 2
4 Mạng doanh nghiệp, bảo mật và tự động hóa 1,900,000 3
5 Thiết kế mạch điện tử với Altium Designer 650,000 4
6 Lập trình Java nâng cao 1,700,000 4
7 Lập trình Web với công nghệ .Net 1,700,000 5
8 Thiết kế lắp đặt tủ điện 700,000 8

Các khóa đào tạo thuộc các ngành Cơ Khí

 
Kỹ thuật cơ điện tử Học phí Học kỳ
1 Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 1,200,000 1
2 Lập trình Matlab cơ bản 650,000 2
3 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật  2D, 3D trên AutoCAD 550,000 2
4 Thiết kế mạch điện tử với Altium Designer 650,000 4
5 Lập trình điều khiển Arduino 650,000 4
6 Thiết kế cơ khí với phần mềm Solidwork 700,000 4
7 Lập trình IOT 700,000 7
8 Lập trình và đấu nối với PLC nâng cao 900,000 7
 
Kỹ thuật cơ khí động lực Học phí Học kỳ
1 Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 1,200,000 1
2 Lập trình Matlab cơ bản 650,000 2
3 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật  2D, 3D trên AutoCAD 550,000 2
4 Thiết kế cơ khí với phần mềm Solidwork 700,000 4
5 Phân tích tính toán kết cấu với SAP 2000 650,000 5
 
Kỹ thuật ô tô Học phí Học kỳ
1 Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 1,200,000 1
2 Lập trình Matlab cơ bản 650,000 2
3 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật  2D, 3D trên AutoCAD 550,000 2
4 Nghiệp vụ ô tô 1,000,000 2
5 Thiết kế cơ khí với phần mềm Solidwork 700,000 4
6 Điều khiển các hệ thống cơ điện tử trên ô tô 1,500,000 5
7 Hệ thống gầm, thân xe hiện đại 1,500,000 6
8 Chuyên đề kỹ thuật điện ô tô 1,100,000 8

Các khóa đào tạo thuộc các ngành Công Trình + Kỹ Thuật Xây Dựng + Kiến Trúc + Kỹ Thuật Môi Trường
 
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông Học phí Học kỳ
1 Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 1,200,000 1
2 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên AutoCAD 550,000 2
3 Tính toán móng cọc bằng phần mềm FB-Pier, và công trình trên nền đất yếu bằng phần mềm Geostudio & Plaxis 650,000 5
4 Phân tích tính toán kết cấu cầu với Midas Civil 780,000 6
5 Mô hình kết cấu công trình theo công nghệ BIM dùng Tekla 1,100,000 6
6 Thiết kế đường ô tô theo công nghệ ANDDesign 650,000 7
7 Ứng dụng công nghệ BIM trong công trình cầu hầm và Metro dùng Revit 1,600,000 7
8 Lập dự toán và đo bóc khối lượng 850,000 8
 
Kiến trúc Học phí Học kỳ
1 Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 1,200,000 1
2 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên AutoCAD 550,000 2
3 Phân tích tính toán kết cấu với SAP 2000 650,000 4
4 Lập dự toán và đo bóc khối lượng 850,000 8
 
 Kỹ thuật xây dựng Học phí Học kỳ
1 Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 1,200,000 1
2 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D trên AutoCAD 550,000 2
3 Phân tích tính toán kết cấu với SAP 2000 650,000 4
4 Tính toán móng cọc bằng phần mềm FB-Pier, và công trình trên nền đất yếu bằng phần mềm Geostudio & Plaxis 650,000 5
5 Mô hình kết cấu công trình theo công nghệ BIM dùng Tekla 1,100,000 6
6 Lập dự toán và đo bóc khối lượng 850,000 8


Các khóa đào tạo thuộc các ngành
Kinh Tế + Logistics và Quản Lý Chuỗi Cung Ứng
 
Quản lý xây dựngKinh tế xây dựng Học phí Học kỳ
1 Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 1,200,000 1
2 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật  2D, 3D trên AutoCAD 550,000 2
3 Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS 700,000 3
4 Thực hành khai báo thuế 650,000 7
5 Lập dự toán và đo bóc khối lượng 850,000 8
 
Kế toán + Khai thác vận tải + Quản trị kinh 6doanh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành + Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng
Học phí Học kỳ
1 Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 1,200,000 1
2 Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS 700,000 3
3 Nghiệp vụ xuất nhập khẩu 2,500,000 6
4 Thực hành khai báo thuế 650,000 7
5 Mua hàng –  Quản trị mua hàng 1,500,000 7
6 Khai thác và Quản trị kho hàng 3,000,000 7
Tài chính - Ngân hàng Học phí Học kỳ
1 Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản 1,200,000 1
2 Xử lý dữ liệu nghiên cứu với SPSS 700,000 3

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây